aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Meno autora: aneps_petra

Deň ľudí so zdravotným postihnutím – Silvia Shahzad krok za krokom bez bariér

Šanca na zlepšenie podmienok tu vždy je. Záleží na nás, či ju využijeme. Nielen na nás, ľuďoch so zdravotným postihnutím, ale na nás všetkých, ktorí tieto podmienky môžeme ovplyvniť.V parlamente bude túto šancu reprezentovať malá výstava (celý týždeň).Ja som v piatok na rokovaní o štátnom rozpočte opäť pripomínala, že netreba zabúdať na bezbariérovosť. Viac info

Deň ľudí so zdravotným postihnutím – Silvia Shahzad krok za krokom bez bariér Read More »

Informácie EUD

Informácie EUD: Verejné vypočutie zamerané na formovanie programu Europskej únie pre práva ľudí s postihnutím a roky 2020 – 2030 Dňa 21.10 sa EUD zúčastnil stretnutia, ktoré organizoval Európsky sociálny a hospodársky výbor (EHSV), a riešila sa: nová agenda EÚ Disability Rights (a ich práva) 2020 – 2030. Účastníci pripomienkovali stratégiu EÚ pre zdravotne postihnutých

Informácie EUD Read More »

Informácie EUD:

1. Seminár v Helsinkách vo Fínsku Čítaj viac: https://www.eud.eu/news/board-meeting-and-seminar-helsinki-finland/ 2. Medzinárodný deň posunkových jazykov Čítaj viac: https://www.eud.eu/news/international-day-sign-languages-celebration/ 3. Vypočutie dezignovanej komisárky Heleny Dalliovej Čítaj viac: https://www.eud.eu/news/hearing-commissioner-designate-helena-dalli/ 4. Začiatok jesennej praxe Čítaj viac: https://www.facebook.com/watch/?v=1286535654859309

Informácie EUD: Read More »

Pribežná správa o analýze prístupnosti produktov a služieb

Informácie:  Pribežná správa o analýze prístupnosti produktov a služieb: 1.) európsky akt bol uverejnený 7.júna vo vestníku EU, smernica č. 2019/8822.) začína transpozičné obdobie / 3 roky3.)prístupnosť produktov – počítače, tablety, platobný terminál, samoobslužný t., inteligentne TV, mobily4.) prístupnosť služieb – web, mobilne aplikácie, elektronické lístky, cestovné l., bankové služby, tiesňové c. 1125.) zákon má

Pribežná správa o analýze prístupnosti produktov a služieb Read More »

Televízny klub nepočujúcich predstavil prvú prezidentku Aneps

Dnešný Televízny klub nepočujúcich predstavil osobnosť nepočujúcich našu prvú prezidentku Aneps p. Mariku Benkovú veľmi štábu TKN dakujeme, že sú súčasťou nášho života, že nám sprostredkovávajú informácie zo života Nepočujúcich a Marike za obetavosť, bojovného ducha, za jej návrhy a neúnavní prácu v prospech celej komunity SP a my dúfame, že aj nepočujúci konečne pochopia, kto stal za všetkými

Televízny klub nepočujúcich predstavil prvú prezidentku Aneps Read More »

Informácie: WFD (World Federation of the Deaf) – Svetovej Federácie Nepočujúcich

valné zhromaždenie delegátov v Paríži. Aneps sa zúčastnilo 2 dni na diskusii a volieb. Stručne: nový prezident na 4 roky Joseph Murray(USA), 9 členný výbor, 2 nove členské štaty – Kosovo a Pslestína, zvýšenie členských príspevkov pre štáty, schválenie nového symbolu, ďalši kongres bude v roku2023 v Korei, ostrov Jeju. Okrem toho mali nepočujúci možnosť

Informácie: WFD (World Federation of the Deaf) – Svetovej Federácie Nepočujúcich Read More »