aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Medzinárodný týždeň nepočujúcich 2021

Medzinárodný týždeň nepočujúcich sa v celom svete oslavuje už od roku 1958, z iniciatívy Svetovej Federácie Nepočujúcich (WFD). Prvé oslavy sa uskutočnili v Ríme, v Taliansku.

Každoročne sa počas posledného septembrového týždňa stretáva komunita sluchovo postihnutých na pripomenutie si prvého svetového kongresu Svetovej Federácie Nepočujúcich.

Do komunity sluchovo postihnutých patria nielen nepočujúci a nedoslýchaví, ale takisto ich rodinní príslušníci, profesionáli, akreditovaní tlmočníci do/z posunkového jazyka, rovesníci, ale tiež ďalšie dôležité zainteresované strany, napr. vlády, organizácie zaoberajúce sa ľudskými právami, organizácie na pomoc ľuďom s postihnutím.

Ako uvádza Svetová Federácia Nepočujúcich (WFD) od roku 2021 sa už nebude používať medzinárodný názov International Week of the Deaf (IWD), ale International Week of Deaf People (IWDP) – Medzinárodný týždeň nepočujúcich ľudí. Táto zmena názvu vyplýva z rozhodnutia Valného zhromaždenia, na ktorom riadni členovia požadovali, aby bol ustanovený aj Medzinárodný deň posunkových jazykov, čo sa podarilo dosiahnuť v roku 2017. Od roku 2021 sa teda bude oslavovať Medzinárodný týždeň nepočujúcich ľudí.

Každý rok majú oslavy nejakú tému. V roku 2021 sú témy rozdelené nasledovne:

Pondelok – 20.9.2021 – Vážime si históriu sluchovo postihnutých

Utorok – 21.9.2021 – Udržateľné vodcovstvo sluchovo postihnutých

Streda – 22.9.2021 – Posunkové jazyky pre všetkých sluchovo postihnutých žiakov a študentov

Štvrtok – 23.9.2021 – Medzinárodný deň posunkových jazykov – Podpíšme sa za ľudské práva!

Piatok – 24.9.2021 – Prierezové komunity sluchovo postihnutých

Sobota – 25.9.2021 – Kultúra a umenie sluchovo postihnutých

Nedeľa – 26. 9. 2021 – Ľudské práva v časoch krízy

Aké aktivity počas osláv Medzinárodného týždňa nepočujúcich ľudí 2021 pripraví Asociácia Nepočujúcich Slovenska vás budeme informovať počas nasledujúcich týždňov. Veríme, že opäť spolu strávime čas aktívne a plnohodnotne.

Mgr. Mária Krkošková, PhD.

KC ANEPS Žilina

 

Kultúra potichu, kultúra v tichu 2021

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

Program a pozvánka MTN 2021 - Kultúra potichu, kultúra v tichu 2021

Videá MTN 2021 - Kultúra potichu, kultúra v tichu 2021

Program MTN 20.09.2021-24.09.2021

Výzva – Aj my posunkujeme za ľudské práva. 

1.Deň MTN – 20.09.2021  Vážme si históriu nepočujúcich

Prstová abeceda

Posunkový jazyk

Významné osobnosti v živote nepočujúcich

2.Deň MTN – 21.09.2021 Udržateľnosť vodcovstva nepočujúcich

3.Deň MTN – 22.09.2021 Posunkový jazyk pre všetkých učiacich

4.Deň MTN – 23.09.2021 Posunkujeme za ľudské práva

5.Deň MTN – 24.09.2021 Medziskupinové vzťahy subkomunít nepočujúcich 

Fotogaléria MTN - Kultúra potichu, kultúra v tichu 2021

1. deň - Fotogaléria MTN

2. deň - Fotogaléria MTN

3. deň - Fotogaléria MTN

4. deň - Fotogaléria MTN

5. deň - Fotogaléria MTN