aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

ANEPS pomáha Ukrajinským nepočujúcim

Асоціація глухих Словаччини висловлює солідарність і засуджує напад Російської Федерації на Україну. Ми також висловлюємо підтримку українським глухим. Наша допомога складається

 1. Проживання 4-х осіб 1-2 дні.
 2. Забезпечення місця для активного проведення вільного часу для людей з вадами слуху з максимальною місткістю 50 осіб.
 3. Послуги перекладача.
 4. Волонтерство в різних видах діяльності.
 5. Збір та зберігання матеріальної та продовольчої допомоги в наших приміщеннях.
 6. Посередництво матеріальної та продовольчої допомоги.
 7. Співпраця з табором Жиліна.
 8. Безкоштовний Інтернет.
 9. Два ПК для зв’язку, Інтернет моніторинг.
 10. Посередництво у спілкуванні з глухим українцем, що проживає в Жиліні.
 11. Надання компенсаційної допомоги.
 12. Надання базової та спеціальної та соціальної консультації.
 13. Посередництво психолого-правового консультування.
 14. Посередництво з розміщенням та іншою допомогою по всій Словаччині.
 15. Обробка важливих відео жестовою мовою та з субтитрами разом з українською мовою жестів. 16. Екскурсія до лікаря та установи.
 16. Допомога в оформленні документів, необхідних для перебування в Словаччині.

Посилання на розміщення: 

https://www.facebook.com/groups/campzilina

https://ktopomozeukrajine.sk/

Кризова ситуація:

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=1&odbor=4&fbclid=IwAR2jVHbfjKwx4VTmziZ3SSV7qCjcu7JDMJ9cKlrXyaDQywn3RLRwYBIf_Державний сайт для українців

https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/

https://ktopomozeukrajine.sk/

https://www.mzv.sk/

Omaľovánky pre deti v ukrajinčine – SIEŤ POMOCI (sietpomoci.sk)

Державний сайт для українців

https://ua.gov.sk/

У зв’язку з поширенням дезінформації у зв’язку з нападом на Україну рекомендуємо стежити за офіційними джерелами:

https://www.mzv.sk/

https://www.facebook.com/hoaxPZ

Asociácia Nepočujúcich Slovenska vyjadruje solidaritu a odsudzuje útok Ruskej federácie na Ukrajinu. Taktiež vyjadrujeme podporu ukrajinským nepočujúcim.

Naša pomoc spočíva v:

 1. Ubytovanie pre 4 osoby 1-2 dni.
 2. Poskytnutí priestoru pre sluchovo postihnutých na aktívne trávenie voľného času s maximálnou kapacitou 50 ľudí.
 3. Tlmočnícka služba.
 4. Dobrovoľnícka činnosť pri rôznych aktivitách.
 5. Zbierka a uskladnenie materiálnej a potravinovej pomoci v našich priestoroch.
 6. Sprostredkovanie materiálnej a potravinovej pomoci.
 7. Spolupráca s Camp Žilina.
 8. Bezplatný internet.
 9. Dva PC na komunikáciu, sledovanie internetu.
 10. Sprostredkovanie komunikácie s nepočujúcou Ukrajinkou, žijúcou v Žiline.
 11. Požičiavanie kompenzačných pomôcok.
 12. Poskytnutie základného a špeciálneho a sociálneho poradenstva.
 13. Sprostredkovanie psychologického a právneho poradenstva.
 14. Sprostredkovania ubytovania a inej pomoci v rámci celého Slovenska.
 15. Spracovanie dôležitých videí v posunkovom jazyku a s titulkami spoločne s ukrajinským posunkovým jazykom. 
 16. Sprievod pri návšteve lekára a inštitúcii.
 17. Pomoc pri vybavovaní dokumentov potrebných na pobyt na Slovensku.

Linky na ubytovanie:

https://www.facebook.com/groups/campzilina

https://ktopomozeukrajine.sk/

Krízová situácia:

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=1&odbor=4&fbclid=IwAR2jVHbfjKwx4VTmziZ3SSV7qCjcu7JDMJ9cKlrXyaDQywn3RLRwYBIf_n8

Zdroje pomoci:

https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/

https://ktopomozeukrajine.sk/

https://www.mzv.sk/

Omaľovánky pre deti v ukrajinčine – SIEŤ POMOCI (sietpomoci.sk)

Štátna web stránka pre Ukrajincov:

https://ua.gov.sk/

Z dôvodu šírenia dezinformácii v súvislosti s útokom na Ukrajinu odporúčame sledovanie oficiálnych zdrojov:

https://www.mzv.sk/

https://www.facebook.com/hoaxPZ

Dobrovoľnícky tím

Žilinský kraj

Julietta Bundzyak

FB: julietta.bundzyak.96

Mgr. et Mgr. Jana Filipová

FB: jana.filipova.589

+421 908 436 721

Peter Kolarčík

FB: peter.kolarcik.1

+421 904 412 656

iba SMS

Monika Krileková

FB: monulik.krilekova

+421 911 584 120

Online tlmočník

Trenčiansky kraj

Ing. Jaroslav Smatana

FB: smatasonic

+421 908 916 267

Mgr. Lenka Smatanová

FB: lenkalienkaena.kovacova

+421 907 292 776

Eva Ondrášková

FB: eva.ondraskova.33

+421 948 472 681

Miroslav Bilik

+421 905 980 581

ANEPS informuje