aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Vyhláška Titulky pre osoby so sluchovo postihnutím

Asociácia Nepočujúcich Slovenska so zástupcami Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím za sluchovo znevýhodnenú skupinu občanov – p. Mgr. Janou Filipovou a PharmDr. Katarínou Klukovou v rámci pracovnej skupiny “Dočasná pracovná skupina pre prípravu Vyhlášky o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím” pod vedením Ministerstva kultúry SR pripravilo Vyhlášku spolu s odborníkmi na titulky p. Mgr. Věrou Strnadovou, Prof. Ing. Ludkom Müllerom Ph.D. Mgr. Martinom Šaušom a Mgr. Annou Bartalovou.

Vyhláška Titulky pre osoby so sluchovo postihnutím

(celé znenie)