aneps.sk

Medzinárodný deň Nepočujúcich 2021

Srdečne Vás pozývame na MDN 2021, ktoré sa uskutoční v dňoch 24.09.2021 – 26.09.2021.