aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Medzinárodný deň Nepočujúcich 2021

Srdečne Vás pozývame na MDN 2021, ktoré sa uskutoční v dňoch 24.09.2021 – 26.09.2021.