aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Okienko ONLINE prepisu

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR, v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv, slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Asociácia Nepočujúcich Slovenska.

Zabezpečenie informácii v titulkoch a v slovenskom posunkovom jazyku vo videách.

Doplatky za lieky – 01.04.2022

Slovensko-ukrajinský slovník pre nepočujúcich  č. 3 – 08.04.2022

Finančná gramotnosť č. 1 – 11.04.2022

Veľkokapacitné centrum pomoci v Žiline – 13.04.2022

Slovensko-ukrajinský slovník pre nepočujúcich č. 4 – 19.04.2022

Medvedí cesnak – 21.04.2022

Netradičné športy – 26.04.2022

Finančná gramotnosť č. 2 – 28.04.2022

Význam slov – 03.05.2022

Slovensko-ukrajinský slovník pre nepočujúcich č. 5 – 06.05.2022

Bryndza – 11.05.2022

13 – dôchodok – 13.05.2022

Špargľa – 16.05.2022

Finančná gramotnosť č.3 – 18.05.2022

Slovensko – ukrajinský slovník pre nepočujúcich č. 6 – 20.05.2022

Finančná gramotnosť č. 4 – 25.05.2022

Inflačná pomoc a dotácia – 01.06.2022

Osobná asistencia a opatrovateľský príspevok – 08.06.2022

Mince 01.07.2022

13/14 dôchodok – 27.09.2022

Rozvoj organizačných jednotiek ANEPS 

ZOOM stretnutie – 30.05.2022

ZOOM stretnutie – 27.06.2022

Zoom stretnutie – 15.08.2022

Školenie ONLINE prepisu pre používateľov ONLINE prepisu – 30.06.2022

Dňa 30.06.2022 sa uskutočnilo školenie pre používateľov ONLINE prepisu, ktoré bolo určené hlavne pre osoby so stratou sluchu a seniorov. Cieľom bolo informovať o možnosti používania ONLINE prepisu pre všetkých, ďalej o význame a dôležitosti ONLINE prepisu. 

Na Slovensku nie je legálne upravený ONLINE prepis v porovnaní so Českou republikou, kde ONLINE prepis je už dlhoročne zrealizovaný, aj právne zabezpečený a poskytuje sa táto služba formou komercie. 

Ubytovanie – vzdelávacie aktivity – školenia pre sluchovo postihnuté osoby na aktuálne témy s možnosťou využitia ONLINE prepisu – 03.09.2022

Aktivita sa týkala školenia pre sluchovo znevýhodnené osoby na akutálne témy s možnosťou využívania ONLINE prepisu. Finančný porada prednášal o finančných podvodoch, riadil ako sa sa chrániť, kdeže sluchovo znevýhodnené osoby sú časťou obetami finančných podvodoch. 

Nasledovala diskusia, ktorá bola obohatením pre všetkých zúčastnených , nakoľko sa dozvedeli aj iné informácie, o ktorých nemali možnosť získať v dostupnom formáte. Vzhľadom na malý priestor spoločenskej miestnosti, ONLINE prepis bol zrealizovaný prostredníctvom mobilov. Účastníci mali možnosť priamo z mobilu čítať, čo sa hovorí počas prednášky.