aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

ERASMUS+ Európskej Únie
Názov projektu: „Politische Erwachsenenbildung und Empowerment für taube Bürger“
„Občianske vzdelávanie a posilnenie postavenia nepočujúcich občanov“

Vedomostný kongres v rámci projektu Erasmus

Miesto: Weimar, Nemecko
Termín: 6.7.-9.7.2023
Účastníci: Jana Filipová, Peter Kolarčík, Laura Potočná
Cieľ: Účasť na výmennom stretnutí partnerov projektu Erasmus, prednášky nepočujúcich v rôznych oblastiach, 20. Výročie Netgest – slávnostný príhovor a divadelné predstavenia nepočujúcich.
❓vedeli ste že je ďalšia nepočujúca úspešná žena v Izraeli?
❓vedeli ste že v meste Weimar nie sú vyznačené čiary pri prechode pre chodcov?

Fotogaléria a video

Číslo projektu:

2022-1-DE02-KA210-ADU-000090258

Krátke zhrnutie projektu:

Partnerstvá pre spoluprácu umožnia účastníkom projektu/organizáciám získať skúsenosti v medzinárodnej spolupráci a posilniť tak ich kapacity.

Cieľom projektu je rozvíjať vysokokvalitné a inovatívne výsledky projektov. Podporiť aktivity s európskym rozmerom na národnej a aj na nadnárodnej úrovni. Podporuje sa tak vytváranie a posilňovanie sietí medzi členskými organizáciami navzájom. Umožní sa tak nepočujúcim občanom prezentovať aktívnu úlohu v demokratickom živote a aby aj nepočujúci občania mohli na úrovni EÚ posilniť činnosť občianskej spoločnosti. Súčasťou programu je aj téma – politická a sociálna – výchova k občianstvu.

Koordinátor projektu:

Netzwerk der Gehörlosen-Stadtverbände e.V. – Rudolf Sailer, Web stránka: www.eb-gs.eu

Partneri projektu:

GV Kärnten

Svaz Neslýšícich

HiSA Slovenskeca

ENS

Trvanie projektu:  15.12.2022 – 14.12.2024

Fotogaléria