aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Aktuality

22.09.2023 – Medzinárodný týždeň nepočujúcich ľudí

22.09.2023 – Medzinárodný týždeň nepočujúcich ľudí

Piatok 22.09. 2023 sme vďaka aktivite „Ruky, ktoré spoznajú divadlo“ navštívili Mestské divadlo Žilina, kde sme si pozreli predstavenie Kaderníčky, ktoré malo aj titulky a tak aj naši nepočujúci priatelia mali možnosť užiť si tento umelecký zážitok naplno. Po divadle sa zapojili do aktivity mesta Žilina, v rámci Festivalu svetla a užili si svetelné efekty v centre mesta.

Valné zhromaždenie v Kórei.

Valné zhromaždenie v Kórei.

Dátum: 9.07. – 10.07.2023.

ANEPS nebolo prítomné z dôvodu vysokých finančných nákladov na toto zhromaždenie. V rámci tohto zhromaždenia sa volila nová rada WFD na roky 2023-2027 a schválila sa nová vlajka.

Realizácia novej vlajky WFD sa začalo pred 20-timi rokmi. Vlajku navrhla Lisabonská federácia nepočujúcich a zámerom vlaky je, aby bola jasná, stručná a má odkazovať posolstvo nepočujúcich, hlavnú formu komunikácie – posunkový jazyk. Modrá farba súvisí s OSN a má znázorňovať ruky označujúci kruh okolo kultúry Nepočujúcich.

Autorom vlajky je nepočujúci Anraud Balard, kvalifikovaný a profesionálny umelec. Jeho tvorba: https://www.arnaudbalard.com/

Kto pomôže Slovensku? ANEPS a DM drogéria pomáhajú ľuďom so sluchovým postihnutím

Aplikácia pomoci „Kto pomôže Slovensku“ vznikla ako nápad, ktorý prepája ľudí, firmy a organizácie, ktoré môžu a dokážu pomôcť tým, ktorí o pomoc žiadajú. O pomoc cez túto aplikáciu mohli požiadať zdravotnícke zariadenia, sociálne zariadenia, občianske združenia a iné organizácie, ktoré sú zamerané na pomoc. Správcom aplikácie pomoci je Nadácia Pontis. Bolo možné požiadať o materiálnu alebo aj dobrovoľnícku pomoc, na ktorú zareagovali firmy, ktoré túto pomoc poskytnúť vedeli a mohli. (Zdroj: www.ktopomozeslovensku.sk, www.nadaciapontis.sk)

Druhá vlna pandémie COVID 19 zasiahla aj nás v ANEPS. Už sme síce vedeli, čo všetko sa dá očakávať, lebo sme boli poučení z prvej vlny, ale aj my sme mali strach o zdravie našich kolegov a sluchovo postihnutých v rámci celého Slovenska.

Ešte počas jari 2020 sa nám podarilo zaregistrovať do aplikácie pomoci „Kto pomôže Slovensku“ a v spolupráci s TESCO stores sme získali potravinovú pomoc pre mnohých ľudí v núdzi. Druhá časť bola zaregistrovaná na získanie hygienických balíčkov do domácností so sluchovo postihnutým členom.

Mnohí sluchovo postihnutí prišli počas prvej vlny pandémie o prácu a tým aj o časť rodinného príjmu. V čase krízy je oveľa ťažšie nájsť si novú prácu, lebo mnohé prevádzky sú zatvorené. Situácia ľudí so sluchovým postihnutím je v tomto ešte zložitejšia, v dôsledku ich zdravotného postihnutia je ťažké nájsť vhodné miesto.

Našim zámerom bolo získať hygienické balíčky so základnými pomôckami a potrebami na zabezpečenie hygieny ľudí a domácnosti a tie rozdeliť v rodinách, ktoré zložitá situácia počas pandémie COVID 19 zasiahla najviac. Získaním tejto pomoci sa nám podarí jednorázovo odľahčiť rodinné rozpočty rodín so sluchovo postihnutým členom.

Na našu výzvu zareagovala DM drogéria, ktorej chceme veľmi pekne poďakovať za poskytnutú pomoc. Balíčky s hygienickými a dezinfekčnými potrebami zašleme do jednotlivých Centier nepočujúcich, ktoré ich rozdelia tým rodinám, ktoré boli pandémiou zasiahnutí, lebo prišli o prácu a príjem. Hygienické balíčky odovzdala pracovníčka DM drogérie  p. Švaňová z predajne DM v Žiline a prevzala prezidentka Asociácie Nepočujúcich Slovenska Mgr. Janka Filipová.

Asociácia Nepočujúcich Slovenska ANEPS je organizácia, ktorá je zameraná na obhajovanie práv a špecifických záujmov nepočujúcich osôb. V rámci svojich činností začala počas koronakrízy vytvárať videá v posunkovom jazyku a s titulkami, aby mohla primeraným a zrozumiteľným spôsobom informovať ľudí so sluchovým postihnutím o opatreniach a ochrane zdravia a života svojich členov. Nepočujúce členky organizácie prispeli svojou dobrovoľníckou prácou a šili ochranné rúška.

Vypracovala: Mgr. Mária Krkošková, PhD.

Poskytovanie základného sociálneho poradenstva od 26.10. 2020.

ANEPS Žilina poskytuje základné sociálne poradenstvo denne od 8.00 – 16.00 hod. v chránenom pracovisku v Žiline, Kálov 357/17.

Požiadavky na návštevníkov:

  • Použite dezinfekciu na ruky pri vstupe.
  • Nevstupujte do kancelárie.
  • Navštevujte ANEPS iba v nevyhnutných prípadoch.
  • Dohodnite si stretnutie dopredu sms správou, video správou, telefonicky alebo inak cez internet.
  • Riaďte sa pokynmi pracovníčok.

Ak potrebujete poradiť, alebo nerozumiete, napíšte nám e-mail alebo správu.