aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Stretnutie Prezidentky SR Zuzany Čaputovej s ANEPS 06.10.2021

Dňa 06.10.2021 ANEPS, členovia ANEPS a spolupracovníci sa stretli u pani Prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Na úvod prezidentka ANEPS Jana Filipová mala príhovor, v ktorom sa poďakovala za prijatie nás nepočujúcich, aj iné osoby so sluchovo postihnutím, vrátane rodiny osôb so sluchovo postihnutím. V krátkosti charakterizovala organizáciu ANEPS. Poukazovala na nosenie rúšok, čo nám sťažuje odzeranie z pier, upozornila na skupinu nepočujúcich, ktorí neovládajú alebo nepoužívajú posunkový jazyk a využívajú iné formy komunikácie. Touto cestou prosila prezidentku SR Zuzanu Čaputovú o odstránenie bariér pre túto skupinu osôb so sluchovo postihnutím a to titulkami alebo prepisom. Veľkým prianím ANEPS  je solidarita medzi nepočujúcim a širokou verejnosťou a pokračovať v úsilí presadzovať práva nepočujúcich. Na záver sa v mene všetkých, Jana Filipová poďakovala za venovanie vzácneho času, ktorý je a bude pre nás vždy dôležitý. 

Nasledoval príhovor pani Prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Bolo jej cťou, prihovárať s k nám, všetkým osobám so sluchovo postihnutím. Upozornila na bariéry, ktoré sú pre širokú verejnosť neviditeľné, napríklad aby sme sa dozvedeli dôležité informácie, hľadali prácu alebo sledovali televízny program. Zároveň sa poďakovala nám všetkým, ktorí sa venujú osobám so sluchovo postihnutím, aby nepočujúci mohli žiť rovnocenne, aby mali právo na dôstojný život. Poukazovala na empatiu k situáciám ľudí, ktorá je základom solidarity a preto sa stávame silnejšími. Uvedomila si rozdielne formy komunikácie, aj bariéry pri odčítavaní z pier. Uviedla, že ako prvá štátna inštitúcia okrem tlmočenia do posunkového jazyka, zaviedla aj okamžité titulkovanie počas jej výstupov. Veľmi jej záleží na tom, aby sa na Slovensku lepšie žilo. A na záver nám zaželala veľa síl a energie v našej dôležitej činnosti a pri presadzovaní ľudských práv ľudí so sluchovo postihnutím. Prosila nás, aby sme odovzdali srdečný pozdrav kolegom, kolegyniam, klientom, ktorým pomáhame. 

Fotogaléria

Média o stretnutí s Prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou s ANEPS