aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

MDN 2019 Prešov

Zasadačka MsÚ

– prednaška o sociálnych službách pre zdravotných postihnutých, o kompenzačných pomôckach

Predstavenie "NÁS" pre verejnosť

ŠKN Prešov - PSKN Praha

Medzinárodný futbalový zápas starých pánov ŠKN Prešov – PSKN Praha

Športový deň - šipky v klubovne KC ANEPS Prešov

Rokovanie prezídia ANEPS

Spoločenský večer