aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Enviromentálne vzdelávanie nepočujúcich občanov mesta formou workshopov a vzdelávacích videí v posunkovom jazyku

Workshop domáceho kompostovania - 19.08.2022

19.08.2022 sme sa zúčastnili workshopu – domáce kompostovanie. Veronika Kucková z organizácie kompostuj.me nás hravo a ukážkovo vysvetlila dôvod a význam domáceho kompostovania.

Workshop kreatívnej recyklácie obalov od pizze - 07.10.2022

07.10.2022 sme sa zúčastnili workshopu – kreatívnej recyklácie obalov od pizze. Z organizácie Moddo nás hravo a ukážkovo vysvetlila dôvod a význam recyklácie obalov od pizze a neskôr sme skladali.
 

Workshop výroby ekologických voskovaných obrúskov na potraviny 25.11.2022

25.11.2022 sme sa zúčastnili workshopu výroby ekologických voskovaných obrúskov pre potraviny. Zuzana Židek nám ukážkovo vysvetlila dôvod a význam používania voskovaných obalov pre potraviny .
Veľmi nás zaujalo, workshopu sa zúčastnilo viac ako 30 nepočujúcich  .
 

Environmentálne videá

Triedenie a recyklácia papiera – 24.08.2022

Triedenie a recyklácia plastov – 26.08.2022

Triedenie a recyklácia skla – 21.10.2022

Triedenie a recyklácia elektroodpadu  – 25.10.2022

Biodpad a jedlé oleje – 04.11.2022

Triedenie a recyklácia nápojových kartónov – 16.11.2022

Zaujímavosti z recyklácie – 22.11.2022

Značky na obaloch – 25.11.2022

Všetky tieto aktivity podporila Nadácia Milana Dubca.