aneps.sk

Rôzne

Smiech

Keď sa smejeme, v našom tele sa dejú zázraky. Aké zázraky, to sa dozviete vo videu. Smejte sa každý deň.

Zdroj: https://www.topdesat.sk/…/top-10-dovodov-preco-sme-sa…/

Prstová abeceda

Čo si myslíte, používali iba nepočujúci prstovú abecedu? A prečo aj mnísi používali prstovú abecedu? Viac informácii sa dozviete vo videu. 

Zdroj: Vojtechovský, R. Úvod do kultúry a sveta Nepočujúcich. 2011. Myslím, centrum kultúry Nepočujúcich.

Ruky, ktoré hovoria.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faneps.sk%2Fvideos%2F533464354614582%2F&show_text=false&width=225&t=0

4. deň Medzinárodného týždňa Nepočujúcich

Dnes, 23.09.2021 je Medzinárodný deň posunkových jazykov a v rámci tohto dňa sme mali tému: “Aj my posunkujeme za ľudské práva”.Mali sme diskusiu na kompenzačné pomôcky a trápili nad jazykolamami.

Veríme, že sa opäť uvidíme.