aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Stolárske práce
Meno a priezvisko
Pavol Dzurov
Telefonický kontakt
+421 944 069 813 SMS
Email
palo.dzurov@gmail.com
Služby
výroba a montáž 
nábytku
montáž podlahy,
keramických obkladov
iné drobné stavebné
práce