aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Máte záujem o ONLINE kurz posunkového jazyka?

Prosím vyplňte prihlášku. 

Ďalšie informácie vám pošleme emailom. 

Ponúkame Vám ONLINE kurz slovenského posunkového jazyka. 
Z pohodlia domova máte možnosť nazrieť do kultúry Nepočujúcich, naučiť sa zásady komunikácie s osobami so sluchovým postihnutím, osvojíte si základné posunky, ktoré Vám pomôžu dorozumieť sa s Nepočujúcim na rôzne témy.
 
Náš kurz pozostáva z 12-tich lekcii, rozdelených do tematických celkov – Zásady komunikácie, Prstová abeceda, Pozdravy, otázky a odpovede, Stretnutie a zoznámenie, Ľudia a rodina, Čas a počty, Zvieratá a farby, Jedlá a nápoje, Činnosti a situácie, Telo a šport, Bývanie a doprava a v závere kurz na Vás čaká konverzácia v slovenskom posunkovom jazyku, kde si môžete otestovať čo ste sa naučili.
 
Kurz je určený každému, kto sa chce naučiť základy posunkového jazyka, hravou neformálnou formou. 
Vyučuje sa raz týždenne v podvečerných hodinách cez platformu ZOOM v menších skupinách max. 8 ľudí. 
Jedna vyučovacia hodina je v trvaní 40 minút. 
 
Kurzom Vás bude sprevádzať naša lektorka Mgr. Lenka Smatanová. 

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“