aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Výročná správa za rok 2023

Verejné obstarávanie

Tlmočenie do posunkového jazyka na kultúrne podujatie – „Kultúra potichu, kultúra v tichu 2023“.

Dodávatelia faktúr za rok 2023

Faktúra 2023023 – Ing. Jaroslav Smatana – BEAUTYLINE 

Faktúra 23221158  – ALTOM Reklama s.r.o.

Faktúra FV23013 Antonia Bučíková PROMOTON

Faktúra 6207642719 – Internet Mall Slovakia, s.r.o.

Faktúra 6154114929 – Nay, a.s.

Faktúra 2023120238 – KOMPOSTUJ.ME 

Faktúra 182023  – Martina Betušková Amálka

Faktúra 231031– Ing.arch. Marek Huliak 

Faktúra 4004716067– BERLIN BRANDS GROUP

Faktúra 230000761 – RK gastro. s.r.o.

Faktúra 0M107/2023 – WFD

Faktúra EUD2023 – EUD