aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Záujmová činnosť - výroba veľkonočného venčeka 23.03.2022

Svätá omša 05.03.2022
Darovanie materiálnej pomoci 24.02.2022
Darovanie potravinovej pomoci 07.02.2022
Svätá omša 08.01.2022