aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Fotogaléria 2022

Výroba vianočných ozdôb – 14.12.2022

Výroba snehových vločiek z papiera 07.12.2022

Workshop výroby ekologických voskovaných obrúskov na potraviny 25.11.2022

Kreatívna recyklácia obalov od pizze 07.10.2022

Svätá omša pre nepočujúcich 01.10.2022

Medzinárodný deň nepočujúcich 24.09.2022

Medzinárodný deň posunkových jazykov 23.09.2022

Medzinárodný týždeň nepočujúcich 22.09.2022

Medzinárodný týždeň nepočujúcich 21.09.2022

Medzinárodný týždeň nepočujúcich 20.09.2022

Medzinárodný týždeň nepočujúcich 19.09.2022

Rekondičná aktivita 01.09.2022 – 04.09.2022

Domáce kompostovanie 19.08.2022

Meranie zvuku a sluchu 15.07.2022

Školenie ONLINE prepis 30.06.2022

Záujmova činnosť - výroba rámov z papiera 22.06.2022

Deň otvorených dverí - Špeciálna základná škola s materskou školou 15.06.2022

Osobný bankrot 07.06.2022

Voľby do Rady Vlády pre osoby so zdravotným postihnutím 03.06.2022

Konferencia EUD 26.05.2022 - 29.05.2022

Záujmová činnosť - výroba postavičiek z rolky toaletného papiera 11.05.2022

Svätá omša 07.05.2022

Záujmová činnosť - výroba veľkonočného venčeka 23.03.2022

Svätá omša 05.03.2022

Darovanie materiálnej pomoci 24.02.2022

Darovanie potravinovej pomoci 07.02.2022

Stretnutie s zástupcami pomuckyproneslysici.cz a Unie Brno 17.01.2022

Svätá omša 08.01.2022