aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Rada Vlády pre osoby so zdravotným postihnutím

Na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa konali voľby 3.6.2022 na predsedu Rady Vlády pre osoby so zdravotným postihnutím (predtým Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím). 

Skupinu neposunkujúcich bude naďalej zastupovať Katarína Kluková a v skupine posunkujúcich zastupuje nová predsedníčka Jana Filipová.

Viac informácii získate aj na stránke FB: Rada Vlády pre osoby so zdravotným postihnutím v PSJ.

Cieľom je v rámci dobrovoľnej činnosti pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podpora, ochrana a dodržiavanie práv osôb so zdravotným postihnutím. 

Touto cestou ďakujeme pani Janke Filipovej a prajeme jej veľa odvahy v presadzovaní práv pre nás všetkých posunkujúcich.