aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Medzinárodný týždeň Nepočujúcich 2023
18.09.2023 - 24.09.2023

Blíži sa náš sviatok.
Viete, kedy a kde sa prvýkrát slávil Medzinárodný deň nepočujúcich?
Viete, koľko nepočujúcich je na celom svete?
Viete, koľko národných posunkových jazykov využívajú nepočujúci?
Medzinárodný deň nepočujúcich sa koná v Bratislave v dňoch 14.09.2023 – 16.09.2023.
Medzinárodný týždeň nepočujúcich ľudí realizuje ANEPS v Žiline, sa koná v dňoch od 18.09.2023 do 24.09.2023.
Medzinárodný deň posunkových jazykov sa slávi 23.09.2023.
Viac informácií nájdete vo videu.
Tešíme sa na Vás.
UŽ SME BLIŽŠIE:
*ANEPS sa teší na Medzinárodný týždeň nepočujúcich ľudí.
*Na každý deň máme zaujímavé aktivity.
Pondelok 18.09.2023
„Aj naši malí priatelia posunkujú“ – deti z MŠ sa naučia posunkovať básničky. 
Utorok 19.09.2023
„Profesia days 2023“ – festival príležitostí práce.
Streda 20.09.2023
„Ruky, ktoré tvoria“ – umelecké diela šikovných remeselníkov.
„Ruky, ktoré spievajú“ – aj posunky spievajú. 
Štvrtok 21.09.2023
„Ruky, ktoré radi súťažia“ – zlepšenie pamäte, spoločenský hry.
„Čo je to Káčko?“ – prednáška psychologičiek s kontaktným bodom pre ľudí v Žiline v krízových životných situáciách.
Piatok 22.09.2023
„Festival svetla“ – uvidíme krásu farieb vo svetle.
„Ruky, ktoré spoznajú divadlo“ – čaká nás divadelné predstavenie /komédia Kaderníčky.
Sobota 23.09.2023
Medzinárodný deň posunkových jazykov
„Posvieťte si na posunkové jazyky“ – budovy vysvietené na modro v rôznych mestách Slovenska.
„Svet, v ktorom nepočujúci môžu kdekoľvek posunkovať“ – téma WFD.
Srdečne vás všetkých pozývame.
 

Medzinárodný deň posunkových jazykov 23.09.2023

Svet, v ktorom Nepočujúci môžu kdekoľvek posunkovať!
Dnešný svet, ktorý si ctí a oslavuje rozmanitosť komunikácie a inklúziu, Nepočujúci majú možnosť slobodne komunikovať posunkovým jazykom kdekoľvek a s kýmkoľvek.
 
Medzinárodný deň posunkových jazykov je pre nás výnimočnou príležitosťou venovať pozornosť tejto dôležitej komunikácie a osláviť ju ako neoddeliteľnú súčasť našej kultúry a spoločnosti. Svetová federácia nepočujúcich určila tému na Medzinárodný deň posunkových jazykov: „Svet, v ktorom Nepočujúci môžu kdekoľvek posunkovať!“
 
ANEPS spolu so zástupcami verejného a neziskového sektora spojila svoje sily, aby podporila iniciatívu „Global Leaders Challenge“, ktorá nás všetkých povzbudzuje k aktívnej účasti a šíreniu povedomia a dôležitosti posunkových jazykov.

MEDZINÁRODNÝ TÝŽDEŇ NEPOČUJÚCICH ĽUDÍ 2023

Pondelok 18.09.2023 – Deklarácia práv Nepočujúcich

XXI. Valné zhromaždenie WFD posúdi návrh na uvedenie Deklarácie práv Nepočujúceho dieťaťa. Dnes vyzývame globálne komunity, aby ukázali, ako pracujú na dosiahnutí týchto práv. Môžete zdieľať videá na sociálnych médiách a organizovať semináre, prednášky a podujatia zdôrazňujúce tieto práva a to, čo zostáva na dosiahnutie týchto práv pre každé Nepočujúce dieťa. WFD vyzýva všetkých, aby vyjadrili svoju podporu tejto deklarácií tým, že prejdú na link a podpíšu sa pod túto deklaráciu.

https://wfdeaf.org/donate/

Utorok 19.09.2023 – Budovanie kapacít po celom svete

Na celom svete milióny Nepočujúcich stále nemajú prístup k základným ľudským právam. WFD inaugurovala projekt 60 krajín s cieľom vybudovať kapacity v komunitách Nepočujúcich na celom svete, najmä vo viac ako 60 členských štátoch OSN, ktoré nemajú národné združenia Nepočujúcich. Pridajte sa k nám a podporte komunity Nepočujúcich v týchto krajinách organizovaním podujatí na zvyšovanie povedomia o ich životoch po celom svete vo vašich miestnych komunitách, predovšetkým je potrebná podpora komunít Nepočujúcich na južnej polovici zemegule.

https://wfdeaf.org/donate/

Streda 20.09.2023 –  „Nič bez nás“

Komunity Nepočujúcich sú odborníkmi na životy Nepočujúcich. Článok 4.3.CRPD objasňuje, že vlády majú povinnosť konzultovať s organizáciami Nepočujúcich o všetkých záležitostiach sa ich tykajúcich. Reprezentatívne organizácie Nepočujúcich musia byť od začiatku zapojené do všetkých projektov a iniciatív týkajúcich sa Nepočujúcich a ich posunkových jazykov. V tento deň vyzdvihnite spoluprácu  a inklúziu.

Odkaz na dokument o nadradenosti Nepočujúcich pri rozvoji a výučbe národných posunkových jazykov.

https://wfdeaf.org/news/position-paper-on-the-primacy-of-deaf-people-in-the-development-and-teaching-of-national-sign-languages/

Štvrtok 21.09.2023 – Zaradenie Nepočujúcich do programu

Komunity Nepočujúcich na celom svete sa snažia zabezpečiť, aby politika a programy odrážali realitu života Nepočujúcich ľudí. Dnes vyzývame národné vlády, medzinárodné inštitúcie, výskumné centrá a orgány, ktoré tvoria politiku, aby sa vo svojej práci zamerali i na Nepočujúcich. Stále existuje značný nedostatok údajov o živote Nepočujúcich ľudí a ešte menej o práve používať národné posunkové jazyky. Dnes upozorňujeme na doterajší prieskum o životoch Nepočujúcich a ich posunkových jazykoch a vyzývame na podrobnejšie zhromažďovanie a monitorovanie týchto údajov, zistení, skutočností.

Piatok 22.09.2023 – Dosiahnutie práv posunkového jazyka pre všetkých

Právne uznanie národných posunkových jazykov je dôležitým krokom k dosiahnutiu základných ľudských práv pre všetkých Nepočujúcich. 60 % štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru CRPD, stále nedosiahlo právne uznanie svojich národných posunkových jazykov. Právne uznanie je proces, ktorý umožňuje lepšie povedomie o jazykových a kultúrnych právach Nepočujúcich a otvára cestu spoločenským zmenám. Dnes podporujeme zdieľanie príbehov o tom, čo pre vás a vaše komunity znamenalo právne uznanie posunkových jazykov.

Sobota 23.09.2023 –  Medzinárodný deň posunkových jazykov: „Svet, v ktorom Nepočujúci môžu kdekoľvek posunkovať“

Dnes zdieľame víziu WFD o svete, kde sa môžu Nepočujúci ľudia kdekoľvek podpísať. Svet, kde sú Nepočujúci vnímaní ako súčasť prirodzenej rozmanitosti a národné posunkové jazyky sú všade oslavované a používané ako súčasť národných spoločností. Rámcová smernica vyzýva všetky vlády, aby prijali opatrenia na zabezpečenie toho, aby aspoň 50 % ich detí a mládeže ovládalo svoj národný posunkový jazyk, ako krok smerom k budovaniu spoločností, v ktorých môžu Nepočujúci kdekoľvek posunkovať.

Nedeľa 24.09.2023 – Budovanie inkluzívnych komunít Nepočujúcich

Tento Medzinárodný týždeň Nepočujúcich končíme zdôraznením mnohých rozmanitých spôsobov, akými naše komunity reprezentujú širokú škálu rôznych ľudských skúseností, ktoré možno nájsť na celom svete. Nepočujúci sú všade a sú zastúpení v každej národnej, kultúrnej, jazykovej a etnickej skupine. Toto je sila našich komunít.

18.09.2023 - Medzinárodný týždeň nepočujúcich ľudí

Náš sviatok sa práve začal.
Dnes, 18.09.2023 sa konala aktivita AJ NAŠI MALÍ PRIATELIA POSUNKUJÚ.
Privítali sme predškolákov z Materskej školy Andreja Kmeťa Žilina, naučili sme ich pesničky v posunkovom jazyku, rôzne posunky, vyskúšali si odzeranie z pier a hodnotili výtvarné práce detí.

19.09.2023 - Medzinárodný týždeň nepočujúcich ľudí

Dnes 19.9.2023 sme sa zúčastnili 3.ročníka najväčšieho festivalu príležitostí na Slovensku PROFESIA DAYS 2023, ktorý sa konal v Žiline.

Čakalo nás takmer 50 vystavovateľov, profesijné poradenstvo aj nové životné príležitosti.

20.09.2023 - Medzinárodný týždeň nepočujúcich ľudí

Dnes bol bohatý deň na skvelé zážitky .
Uskutočnili sa dve aktivity.
1. RUKY, KTORÉ TVORIA – šikovní remeselníci ukázali a naučili nás tvoriť umelecké diela .
2. RUKY, KTORÉ SPIEAVJÚ – aktívni seniori z JAS Bytčica spievali úžasne pesničky a aj skvelo posunkovali .
Remeselníci a speváci nás poctili svojou pozitívnou náladou, úsmevom a radosťou .

21.09.2023 - Medzinárodný týždeň nepočujúcich ľudí

Pokračujeme zaujímavým štvrtkom.
Včera, dňa 21. septembra 2023, sme mali možnosť zúčastniť sa dvoch zaujímavých aktivít:
 
1. ČO JE KÁČKO – Prednáška o psychickom zdraví – Mgr. Marianna Heřmánková z IPčka Žilina nám prednášala o dôležitosti psychického zdravia. Jej prezentácia nám poskytla cenné informácie a pohľady na túto dôležitú oblasť ľudského života.
 
2. RUKY, KTORÉ RADI SÚŤAŽIA – s cieľom zlepšiť pamäť sme pripravili rôzne súťaže pre našich účastníkov, vrátane študentov zo Strednej zdravotníckej školy v Žiline, našich nedoslýchavých priateľov, sociálnych pracovníkov z Organizácie muskulárnych dystrofikov a ďalších nepočujúcich. Tieto súťaže zahŕňali hry ako „Tichý telefón“, „Ulož správne predmety“, spoločenskú hru „Človeče, nehnevaj sa“ a ďalšie.