aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Podpora samostatného bývania

Podpora samostatného bývania podľa § 57 zákona č. 448/2008  Z. z. o sociálnych službách je sociálna služba na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby zameraná najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podporu pri organizovaní času, podporu pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podporu rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií, podporu spoločensky primeraného správania.

V rámci podpory samostatného bývania sa:
a) poskytuje
– sociálne poradenstvo,
– pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b) vykonáva
– preventívna aktivita,
– sociálna rehabilitácia.

 Cieľom tejto služby je podporiť schopnosť žiť samostatne bežný život a umožniť človeku nezávislý spôsob bývania (ukončiť vzdelanie, nájsť si prácu, vylepšiť sociálne kontakty, podpora vzťahov s rodinou, sebareflexia, naučiť sa rozhodovať v každodenných situáciách, atď) a podporiť život v prirodzenom prostredí a aktivovať prirodzené zdroje v komunite (sieťovanie).
– žiť bežné vzťahy s rodinou, okolím, priateľmi a partnermi,
– starať sa o domácnosť, zdravie a bezpečnosť,
– plánovať si život, vedieť sa rozhodovať a požiadať o podporu, keď je to potrebné,
– zúčastňovať sa na aktivitách vo svojom okolí (komunite) a využívať verejné služby.

Táto sociálna služba je pre klientov bezplatná.

V našej organizácií okrem podpory samostatného bývania poskytujeme viaceré sociálne služby, a to základné sociálne poradenstvo a sprostredkovanie tlmočníckej služby a cez registrovaných poskytovateľov a na základe skutočných potrieb sa snažíme poskytovať všetky služby tak, aby boli účelné s prihliadnutím na individuálne potreby prijímateľov sociálnej služby. 

Osoby, ktoré poskytujú Podpora samostatného bývania:

Bc. Alena Jarinová Poštulková
Sociálna pracovníčka

Vzdelanie:

Prebieha Mgr. štúdium na VŠZaSP, odbor Sociálna práca, 3 roč

Prebieha Doplnkové pedagogické štúdium, Inštitút DPŠ sv. Matky Terezy, 2 roč

2021
VŠ zdravotníctva a sociálnej práce, odbor Sociálna práca, Bc. stupeň

2008
SOU – textilné a odevné

Pracovné skúsenosti:

2023
Slovenská živnostenská komora, administratívna pracovníčka

2015 – 2019
CSS Straník, ergoterapeutka       

2012 – 2015
ZpS, DSS a Šz Harmónia, pracovná terapeutka   

2011
Kooperativa a.s., asistentka riaditeľa PS

2010
Lion Teleperformance, referentka call centra  

2009
Panacea, pracovníčka vo výrobe

2002 – 2008
Modex a.s., pracovníčka vo výrobe dámskej konfekcie

 

Kurzy, schopnosti a znalosti   

Počítačový kurz MS Office, úroveň bežný užívateľ
Inštruktor sociálnej rehabilitácie
Základy sociálnej práce pre pracovných terapeutov
Vodičský preukaz skup. B

 

Záľuby:

Kultúra, literatúra, vzdelávanie, ručné a tvorivé práce, príroda, spoločenské dianie