aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Medzinárodný deň posunkových jayzkov
23.09.2022

19.12.2017 Organizácia spojených národov OSN a  Svetová federácia nepočujúcich WFD vyhlásili  23. september za Medzinárodný deň posunkových jazykov. Prvýkrát sa Medzinárodný deň posunkových jazykov potom slávil 23.09.2018.

Pre tento deň sa rozhodli preto, lebo práve vtedy v roku 1951 v Ríme vznikla organizácia Svetová federácia nepočujúcich – WFD.

Cieľom Medzinárodného dňa posunkových jazykov je podporiť komunitu nepočujúcich, zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti poznania posunkových jazykov.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie žije na svete približne 72 miliónov nepočujúcich. Títo nepočujúci využívajú viac ako 300 rôznych národných posunkových jazykov. Nepočujúci z rôznych krajín sa môžu dorozumievať tiež Medzinárodným posunkovým jazykom, ale nie všetci nepočujúci poznajú tento jazyk.

Svetová federácia nepočujúcich každoročne určuje tému na Medzinárodný deň posunkových jazykov. Na rok 2022 je téma: „Posunkové jazyky nás spájajú“.

Zároveň vyzvala, aby v ten deň sa zrealizovali dve výzvy:

1. Výzva globálnych lídrov – svetoví a národní lídri sú pozvaní, aby podporili posunkové jazyky. K účasti na tejto výzve je potrebné natočiť krátke video v národnom posunkovom jazyku, v ktorom predstaviteľ/ka štátu, zástupca/kyňa vlády, inštitúcie a organizácie posunkujú „Posunkové jazyky nás spájajú“.

2. Posvieťte modrým svetlom na posunkové jazyky – organizácie, inštitúcie sú pozvaní, aby budovu, v ktorej sídlia zvýraznili modrým svetlom na znak podpory národného posunkového jazyka, prejavenie solidarity s komunikáciou nepočujúcich, čím podporia touto formou ľudské práva nepočujúcich osôb. 

Veríme, že v roku 2022 lídri Slovenskej republiky sa zapoja do výzvy a podporíte posunkové jazyky pre nepočujúcich. 

 

Video – Posunkové jazyky nás spájajú