aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Bezplatné dlhové poradenstvo

Bezplatné dlhové poradenstvo

Dlhové poradne boli vytvorené s cieľom pomôcť ľuďom v ťažkej finančnej situácii, ktorí sa nachádzajú v začarovanom kruhu dlhov.

K dispozícii je poradenstvo v oblastiach:

Ekonomické – analýza dlhov spolu s analýzou príjmovej a výdavkovej situácie a odporúčaním optimalizácie rozpočtu.

Právne – analýza zmluvných záväzkov, vysvetlenie výhod a nevýhod rôznych právnych riešení.

Psychologické – analýza dopadov zadlženia na psychické zdravie, pomoc so zvládaním ťažkej životnej situácie.

Cieľové skupiny:

 – nezamestnaní vyhýbajúci sa zamestnaniu kvôli exekúcií,

 –  sociálne odkázane skupiny,

 – zadlžení ľudia po odchode z Centra pre deti a rodiny,

 – ľudia z prostredia generačne reprodukovanej chudoby,

 –  zadlžení v dôchodcovia,

 –  ľudia v psychickej kríze spôsobenej dlhmi,

 –  ľudia uvažujúci o osobnom bankrote,

 –  ľudia nezvládajúci rodinné hospodárenie,

 –  ľudia v dlhovej pasci kvôli osobnej kríze atď.

web stránka: www.pomahamedlznikom.sk