aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Zverejňovanie

Výročná správa za rok 2022

Verejné obstarávanie

Tlmočenie z/do posunkového jazyka projektu Okienko ONLINE prepisu – právo na prístupnosť pre sluchovo postihnutých

Tlmočenie do posunkového jazyka na kultúrne podujatie – „Kultúra potichu, kultúra v tichu 2022“.

Dodávatelia faktúr za rok 2022

Faktúra 2022/322 – Snowstav s.r.o.

Faktúra 2022055 – Ing. Jaroslav BEAUTYLINE

Faktúra FV22022– Antonia Bučíková PROMOTON

Faktúra FV22021– Antonia Bučíková PROMOTON

Faktúra 2022/217 – GRAND, s.r.o.

Faktúra 20220911 ALTOM Reklama, s.r.o.

Faktúra 2022172– PERIDA, s.r.o.

Faktúra 12/2022 – CODA

Faktúra 12/2/2022– Katarína Vidová

Faktúra 2022/386– Snowstav, s.r.o.

Faktúra MF2022– European Union of the Deaf

Faktúra OM105/2022 – World Federation of the Deaf