aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

3. marec Medzinárodný deň sluchu

Tento projekt je podporený s finančnou podporou Nadácie SPP.

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sluchu by sme Vás radi touto formou pozvali do OC Aupark Žilina, dňa 3.marca 2022 v čase od 13-18tej hodiny, kedy organizujeme verejné podujatie s množstvom zaujímavých aktivít zameraných na prevenciu poškodenia sluchu.
 
Na čo sa môžete tešiť?
– zvukové hry, ktoré otestujú Váš sluch
– simulácie deformácii zvuku pri sluchovom postihnutí
– meranie hluku elektrospotrebičov a zvukových hračiek
– mini kurz posunkového jazyka
– tajomstvo odzerania – správna technika komunikácie s nepočujúcou osobou
-prezentácia kompenzačných pomôcok
-prekvapenie pre najmenších

Článok - 3. marec Medzinárodný deň sluchu

Ani si to neuvedomujeme, ale denne trávime niekoľko hodín v hluku, ktorý sa nám už stal samozrejmým. Zvuky ulice, nákupného centra či hlučné pracovné prostredie. Sluch je orgán, ktorý si môžeme silnými zvukmi či dlhodobým hlučným prostredím ľahko poškodiť. Postihnutie sluchu je „neviditeľným postihnutím“, prichádza pomaly a pacient si ho často spočiatku ani neuvedomuje.

Práve preto vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia 3.marec za Medzinárodný deň sluchu.

My sme tento deň oslávili podujatím, ktoré malo primárne osloviť mladých ľudí – žiakov stredných a základných škôl, ako aj širšiu verejnosť, ktorá využíva osobné technológie prenosu zvuku, ako napríklad slúchadlá, alebo sa nadmerne vystavuje hlučnému prostrediu a poukázať tak, na dôležitosť prevencie a ochrany.

Naše podujatie sme zorganizovali v spolupráci s nákupným centrom Aupark Žilina, za finančnej podpory Nadácie SPP.

Návštevníci mali možnosť vyskúšať si na rôznych stanoviskách úlohy zamerané na sluch a počúvanie.

V spolupráci s Národným referenčným centrom pre hluk a vibrácie sme mohli robiť merania hluku bežných domácich spotrebičov a zvukových hračiek.

Veľmi nás potešili žiaci zo ZŠ Zaymusova, ktorí prišli v sprievode pani vychovávateliek. Deti mali možnosť vyskúšať si meranie hlasitosti svojho spevu. Ľudia sa zapájali do neoficiálnej súťaže o najhlasnejšie tlesknutie či písknutie na píšťalke. Údaje z merača boli premietané na plátno v aktuálnom čase. Žiakov sme naučili aj základné posunky, najviac sa im páčila básnička „Spadla hruška zelená“.

Na ďalšom stanovisku mali možnosť návštevníci vyskúšať si odzeranie z pier. Na nácvik správneho odzerania slúžili zrkadielka. Deťom sme vysvetlili dôležitosť správnej artikulácie, oboznámili sme ich so slovenským posunkovým jazykom a následne si mohli vysúšať odzeranie samotné. Väčšina sa zhodla na tom, že je to naozaj náročné. Dospelí si odzeranie vyskúšali tiež a ocenili schopnosti Nepočujúcich odzerať.

Ďalšie stanovisko bolo venované posluchovým hrám a simuláciám. Každý, kto mal záujem, si mohol otestovať svoj sluch v cvičeniach zameraných na zvukovú diferenciáciu. Cvičenia boli 4 s odstupňovanou náročnosťou.  Taktiež boli pripravené zvukové simulácie tinitu. Do 12-tich známych skladieb rôzneho žánru bolo vsadených 8-9 rôznych zvukov tinitu, od pískania a cvrlikania až po hučanie a šumenie. Hlavne deti boli prekvapené, že takéto symptómy existujú. Vysvetlili sme im preto, aké je dôležité si sluch chrániť.

Posledné stanovisko patrilo našim priateľom zo spoločnosti Siemens, ktorí ponúkli okoloidúcim prezentácie rôznych kompenzačných pomôcok, ochotne im poradili na koho sa v prípade potreby obrátiť. Toto stanovisko zaujalo najmä návštevníkov vo vyššom veku.

Pre úplne najmenších boli pripravené omaľovávaný, cukríky a balóniky.

Do našich aktivít sa veľmi ochotne a s radosťou zapájali aj zamestnanci nákupného centra Aupark, ako aj naši zamestnanci z kaviarne Starbucks.

 

Celá akcia mala veľmi pozitívne ohlasy od verejnosti aj od našich partnerov. Zasiahli sme širokú vekovú skupinu. Na margo propagácie v Slovenskom rozhlase prišli ľudia dokonca až z Oravy a z blízkeho okolia Žiliny, čo nás veľmi tešilo a poctilo.

Nadviazali sme ďalšie spolupráce, našli si nových priateľov a už teraz sa tešíme na ďalšie podujatia.

Poďakovanie patrí Nadácii SPP, ktorá podporila náš projekt finančne, nákupnému centru Aupark za poskytnutie priestorov, za technické vybavenie a sponzorstvo, kaviarni Starbucks za občerstvenie počas trvania akcie. Za mediálnu podporu ďakujeme RTVS a rádiu Frontinus.

Fotografie – 3. marec Medzinárodný deň sluchu

Videá 3. marec Medzinárodný deň sluchu