aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Spolupráca s WIDEX- Slovtón

Asociácia Nepočujúcich Slovenska spolupracuje s WIDEX – Slovtón pri nastavovaní načúvacích aparátov a zabezpečenia kompenzačných pomôcok.