aneps.sk

Organizačné jednotky

Centrum nepočujúcich ANEPS Trenčín

Predseda
Miroslav Lipovský
Adresa
Bezručova 1033/55
911 01 Trenčín
Kontaktné údaje

Centrum nepočujúcich ANEPS Nová Dubnica

Predseda
Eva Liptáková
Adresa
ul. Sad Cyrila a Metoda
018 51 Nová Dubnica
Kontaktné údaje

Centrum nepočujúcich ANEPS Púchov

Predseda
Eva Ondrášková
Adresa
Námestie slobody 1400
020 01 Púchov
Kontaktné údaje

Centrum nepočujúcich ANEPS Žilina

Predseda
Peter Kolarčík
Adresa
Kálov 357/17
010 01 Žilina
Kontaktné údaje

Centrum nepočujúcich ANEPS Vrútky

Predseda
Jana Grofčíková
Adresa
K. Kalocsaya 3211
038 61 Vrútky
Kontaktné údaje

Centrum nepočujúcich ANEPS Levice

Predseda
Gabriel Prasna
Adresa
Tekovská 2971/15
934 05 Levice
Kontaktné údaje

Centrum nepočujúcich ANEPS Nové Zámky

Predseda
Rastislav Hrdlík
Adresa
Šurianska 2971/5
944 77 Nové Zámky
Kontaktné údaje

Centrum nepočujúcich ANEPS Topoľčany

Predseda
František Vilček
Adresa
Pribinova 72/14
955 01 Topoľčany
Kontaktné údaje

Centrum nepočujúcich ANEPS Zlaté Moravce

Predseda
Peter Frajka
Adresa
Mojmírova 6
953 01 Zlaté Moravce
Kontaktné údaje

Centrum nepočujúcich ANEPS Zvolen

Predseda
Peter Marko
Adresa
Bernolákova 1
960 01 Zvolen
Kontaktné údaje

Centrum nepočujúcich ANEPS Prešov

Predseda
Petra Valentová
Adresa
Požiarnická 3967/17
080 01 Prešov

 

Kontaktné údaje

Centrum nepočujúcich ANEPS Poprad

Predseda
Katarína Jalčová
Adresa
Nábrežie Jána Pavla II. 439/16 439/ 
054 01 Poprad
Kontaktné údaje

Centrum nepočujúcich ANEPS Košice

Predseda
Daniela Forraiová
Adresa
Kováčska 294/65-67
040 01 Košice
Kontaktné údaje

Centrum nepočujúcich ANEPS Spišská Nová Ves

Predseda
Katarína Mikitová
Adresa
J. Fabiniho 2552/5
052 01 Spišská Nová Ves
Kontaktné údaje