aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Organizačné jednotky

TRENČIANSKY KRAJ

Centrum nepočujúcich ANEPS Trenčín

Predseda
Miroslav Lipovský
Adresa
Bezručova 1033/55
911 01 Trenčín
Kontaktné údaje
mirko1lipovsky@gmail.com

Centrum nepočujúcich ANEPS Nová Dubnica

Predseda
Eva Liptáková
Adresa
ul. Sad Cyrila a Metoda
018 51 Nová Dubnica
Kontaktné údaje
eliptakova@centrum.sk

Centrum nepočujúcich ANEPS Púchov

Predseda
Eva Ondrášková
Adresa
Námestie slobody 1400
020 01 Púchov
Kontaktné údaje
evina.ondrasko@gmail.com

ŽILINSKÝ KRAJ

Centrum nepočujúcich ANEPS Žilina

Predseda
Bc. Antonia Bučíková
Adresa
Kálov 357/17
010 01 Žilina
Kontaktné údaje
nepocujucizilina@gmail.com

Centrum nepočujúcich ANEPS Vrútky

Predseda
Jana Grofčíková
Adresa
K. Kalocsaya 3211
038 61 Vrútky
Kontaktné údaje
klubnepocujucichmartin@gmail.com

NITRIANSKY KRAJ

Centrum nepočujúcich ANEPS Levice

Predseda
Gabriel Prasna
Adresa
Tekovská 2971/15
934 05 Levice
Kontaktné údaje
cnlevice@gmail.com

Centrum nepočujúcich ANEPS Nové Zámky

Predseda
Rastislav Hrdlík
Adresa
Šurianska 2971/5
944 77 Nové Zámky
Kontaktné údaje
rastislav.hrdlik@gmail.com

Centrum nepočujúcich ANEPS Topoľčany

Predseda
František Vilček
Adresa
Pribinova 72/14
955 01 Topoľčany
Kontaktné údaje
cntopolcany1952@gmail.com

Centrum nepočujúcich ANEPS Zlaté Moravce

Predseda
Peter Frajka
Adresa

Mojmírova 6
953 01 Zlaté Moravce

Kontaktné údaje
68pfrajka68@gmail.com

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Centrum nepočujúcich ANEPS Zvolen

Predseda
Peter Marko
Adresa

Bernolákova 1
960 01 Zvolen

Kontaktné údaje
cn.zvolen@gmail.com

PREŠOVSKÝ KRAJ

Centrum nepočujúcich ANEPS Prešov

Predseda
Beáta Koperdanová
Adresa
Požiarnická 3967/17
080 01 Prešov
Kontaktné údaje
kcanepspo@gmail.com

Centrum nepočujúcich ANEPS Poprad

Predseda
Iveta Štrbová
Adresa
Nábrežie Jána Pavla II. 439/16 
054 01 Poprad
Kontaktné údaje
cnpoprad@gmail.com

KOŠICKÝ KRAJ

Centrum nepočujúcich ANEPS Košice

Predseda
Danka Forraiová
Adresa
Kováčska 294/65-67
040 01 Košice
Kontaktné údaje

Centrum nepočujúcich ANEPS Spišská Nová Ves

Predseda
Katarína Mikitová
Adresa
J. Fabiniho 2552/5
052 01 Spišská Nová Ves
Kontaktné údaje