aneps.sk

COVID-19

 • Epidémia vírusom, označovaný ako SARS-Cov-2019 a choroba sa volá COVID-19.
 • Šíri sa vzdušnou cestou (kašľaním a kýchaním).
 • Vírus sa prenášal zo živých zvierat a následne sa šíri ďalej medzi ľuďmi.
 • Môže sa prenášať na osoby, ktoré nemajú alebo len veľmi mierne vonkajšie príznaky ochorenia.
 • Podobná epidémia bola v roku 2002 a 2012.
 1. Sledujeme aktuálne informácie
 2. Máme plán preventívnych opatrení v zariadení
 3. Aktuálne informácie týkajúce sa obmedzení v našej organizácii budeme zverejňovať na tejto stránke.

Ako sa chrániť pred koronavírusom?

 1. Pravidelné umývanie rúk s mydlom a teplou vodou
 2. Pravidelná dezinfekcia povrchov
 3. Nosenie ochranného rúška vo všetkých priestoroch, kde sa to vyžaduje (obchody
 4. V prípade príznakov okamžite kontaktovať blízke osoby a ošetrujúceho lekára

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

Mgr. et Mgr. Janu Filipovú, +421 908 436 721 email: prezidentkaaneps@gmail.com

Správy

Od budúceho týždňa sa otvárajú školy pre iné ročníky.

Od 19.4.2021 sa otvárajú školy aj pre ôsmakov a deviatakov a školy sa budú riadiť podľa Covid semafora pre deti. Ďalšia dobrá správa je, že Slovensko pôjde do bordovej fázy, uvoľňujú sa niektoré opatrenia. Vo videu je tabuľka s opatreniami.

Zdroj: O týždeň sa školy otvoria aj pre väčšinu ôsmakov a deviatakov ZŠ | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)https://www.minedu.sk/o-tyzden-sa-skoly-otvoria-aj-pre…/

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk)https://www.health.gov.sk/Clanok…

Žilinský samosprávny kraj má unikatny objednávací systém pre náhradníkov.

Žilinský samosprávny kraj zaviedol systém pre náhradníkov na očkovanie pre znevýhodnených občanov. Na základe záujmu pacienta, lekár zaregistruje do systému náhradníkov na očkovanie. Podmienkou je, že do systému náhradníkov na očkovanie musia byť pacienti, ktorí spĺňajú vyhlášku z Ministerstva zdravotníctva SR č. 96/2021.V Žilinskom samosprávnom kraji je 15 vakcinačných centier s maximálnou kapacitou 20 000 zaočkovaných ľudí.

Zdroj: Kraj zaviedol unikátny objednávací systém – ŽSK (zilinskazupa.sk)https://www.zilinskazupa.sk/…/kraj-zaviedol-unikatny…

Otváranie škôl od 12.4.2021 a očakávaný prestup Slovenska do bordovej,teda 3. fázy.

Od 12.4.2021 sa otvárajú materské školy, prvý stupeň základných škôl, školské zariadenie, koncové ročníky stredných škôl, internátne alebo špeciálny školy, bez ohľadu, či rodičia pracujú alebo nie. Od 19.4.2021 sa očakáva uvoľnenie opatrení, pretože Slovensko podľa Covid automatu sa presunie do bordovej fázy.

Ďalšie informácie vám poskytneme budúci týždeň.

Zdroj: https://www.minedu.sk/od-12-aprila-sa-plosne-otvara-prvy…/

Covid automat: https://domov.sme.sk/…/uvolnenie-opatreni-mozno-cakat…

Mesto Žilina pomôže záujemcom o očkovanie, ktorí nemajú internet.

Mesto Žilina pomôže ľuďom s registráciou na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 občanom mesta Žiliny, ktorí nemajú prístup k internetu alebo nevedia sa prihlásiť. Môžu sa prihlásiť telefonicky na číslo 0917 393 616 počas pracovných dní od 8:00 do 15:00. Musíte si vopred pripraviť informácie na registráciu.

Zdroj: Mesto pomôže záujemcom o očkovanie bez prístupu k internetu s prihlasovaním – zilina.sk

Vestník Úradu vlády SR, čiastka 51/2021 účinnosť od 22.03.2021.

Od 22.3.2021 je účinný nový vestník č. 51/2021 – Úrad vlády SR. Ide tu o niekoľko zmien. Povinná karanténa sa týka všetkých, ktorí prichádzajú zo zahraničia na Slovensko, aj keď sú očkovaní, otvárajú sa aj trhoviská a iné obchodné subjekty. Viac vo videu alebo vo Vestníku.

Zdroj: Riaditeľ (uvzsr.sk)