aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Prevádzky a hromadné podujatia si určia, komu umožnia vstup.

Prevádzkovatelia i organizátori hromadných podujatí si sami určia, ktorým osobám umožnia vstup. Musia mať jasne vyznačené pri vstupe alebo v prevádzkach. Na výber majú tri režimy. Prvý režim je plne zaočkovaní, druhý OTP – očkovaní, testovaní a po prekonaní ochorenia a tretí režim je základ, to znamená všetci zákazníci bez rozdielu.

Zdroj: Vyhláška_240 (minv.sk)https://www.minv.sk/…/vestnik_vlady…/vyhlaska_240.pdf…

Vyhláška č. 241/2021 V. v. SR (minv.sk)https://www.minv.sk/…/vestnik_vlady…/vyhlaska_241.pdf…