aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Mgr. et Mgr. Jana Barčák Filipová prezidentka ANEPS od roku 2019 – po súčasnosť

 

Dátum narodenia : 10.02.1982
Miesto narodenia : Žilina
Národnosť : slovenská
Rodinný stav : slobodná

Vzdelanie :
2013 – 2018 Vysoká škola svätej Alžbety, Bratislava, odbor sociálna práca
2007 – 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, odbor verejná správa
1996 – 2001 Stredná priemyselná škola pre sluchovo postihnutú mládež, odbor odevníctvo, Kremnica

Pracovné skúsenosti :
2018 – Dobrovoľnícka funkcia – Prezidentka Asociácie Nepočujúcich Slovenska (ANEPS)
2017 – Dobrovoľnícka funkcia – Správkyňa nadácie Mesta Žilina
2014 – trvá poslanec Mestského zastupiteľstva Žilina
2013 – 2014 učiteľ odborných predmetov posunková reč, Súkromná stredná odborná škola, Trenčín
2013 – tlmočník, Žilinský samosprávny kraj, Žilina
2013 – trvá dobrovoľník, štatutárny zástupca, Krajské centrum nepočujúcich ANEPS, Žilina
2012 – trvá SZČO
2010 – 2013 – materská dovolenka                                                                                                                                                                                  2009 – 2010 –  administratívna pracovníčka, Lunatex s.r.o., Žilina
2009 – 2009 poštový doručovateľ, Slovenská Pošta, a.s., Žilina
2006 – 2009 administratívna pracovníčka, KDR s.r.o., Žilina
2006 – 2013 dobrovoľník, pokladník, tajomník, Asociácia nepočujúcich Slovenska, Centrum nepočujúcich Žilina
2004 – trvá osobný asistent, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Žilina
2004 – 2004 vedúca, tlmočník PRN + dobrovoľná tlmočníčka, Krajské rehabilitačné centrum slovenského zväzu sluchovo postihnutých, Bratislava
2003 – 2006 montážna pracovníčka, DKI plast s.r.o., Žilina
2001 – 2002 asistentka právnika, Centrum komplexných služieb pre sluchovo postihnutých, Bratislava

Jazykové znalosti : Úroveň
Slovenský jazyk materinský jazyk
Nemecký jazyk pasívne
Posunkový jazyk aktívne

Počítačové znalosti : Úroveň
Používateľ MS Windows pokročilý
MS Office (Word, Excel) pokročilý
Exact, Magma pokročilýInternet(e-mail, www) pokročilý

Vodičský preukaz : skupina B

Záujmy : práca s PC, dobrovoľníctvo, hudba, čítanie, plávanie, vzdelávaniedo