aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Organizačná štruktúra

Mgr. et Mgr. Jana Barčák Filipová

prezidentka ANEPS

Členovia prezídia

Daniela Mulíková

Košický kraj

Andrea Jurošková

Nitriansky kraj

Pavol Aitner

Prešovský kraj

Mgr. Anna Bartalová

Trenčiansky kraj

Bc. Antonia Bučíková

Žilinský kraj

-

Bánskobystrický kraj

CN ANEPS  –  Žilinský kraj 

Žilina – Peter Kolarčík

Vrútky – Jana Grofčíková

CN ANEPS  –  Trenčiansky kraj

Trenčín – Miroslav Lipovský

Púchov – Eva Ondrášková

Nová Dubnica – Eva Liptáková

CN ANEPS  –  Prešovský kraj

Poprad – Iveta Štrbová

Prešov – Beáta Koperdanová

CN ANEPS  –  Košický kraj

Spišská Nová Ves – Katarína Mikitová

Košice – Danka Forraiová

CN ANEPS  –  Nitriansky kraj

Nová Zámky –  Rastislav Hrdlík

Levice –  Gabriel Prašna

Zlaté Moravce – Peter Frajka

Topoľčany –  František Vilček

CN ANEPS  –  Bánskobystrický kraj

Zvolen – Peter Marko