aneps.sk

Videá - Digitálna priepasť sa dá zmierniť "posunkovou".

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnému príspevku grantového programu Digitálny svet pre každého Nadácie Orange.
1. Video "Online dotazník -Bankové služby"
V rámci projektu z Nadácie Orange sme pre Vás vypracovali online dotazník – Bankové služby. Projekt má názov Digitálna priepasť sa dá zmierniť „posunkovou“.
Na vyplnenie dotazníka kliknite na https://www.survio.com/survey/d/A4P1R6F4R5M7Q9Y1T.
2. Video "Elektronická schránka"
Od 1. júna 2020 už dávajú organizáciám rozhodnutia len do elektronickej schránky. Ministerstvá a iné úrady prijímajú podania, žiadosti od podnikateľov, štatutárnych zástupcov organizácii a aj od iných občanov. Občania a podnikatelia prijímajú úradné dokumenty, napríklad rozhodnutia. Funguje to ako email, ale je to prostredníctvom webovej schránky www.slovensko.sk. Môžete prijímať správy, zisťovať stav odoslaných žiadostí, podaní. Všetky rozhodnutia už sú v elektronickej forme.
3. Video "Prihlásenie sa do elektronickej schránky"
Formou videoukážky vám ukážeme, ako sa prihlásite do elektronickej schránky.
4. Video "Digitálne podvodné praktiky".

Aj v digitalizácii sa stretávame s rôznymi podvodnými praktikami. Ich cieľom je manipulácia osoby a výsledkom je získanie informácii, ktoré môžu zneužiť. Najčastejšie podvodné praktiky sú spam, sociálne inžinierstvo a phishing.