aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Slovenský rekord v počte posunkujúcich osôb

V rámci Medzinárodného dňa posunkových jazykov, ktorý sa koná 23.09.2022 bude pokus o rekord v počte posunkujúcich osôb.  Cieľom rekordu šíriť osvetu posunkového jazyka medzi počujúcu verejnosť, odbúravať mýty o posunkovom jazyku a hlavne nás spájať. Rekord sa uskutoční 23.09.2022 od 14 hod. do 16 hod. na Mariánskom námestí v Žiline. 

Podmienky uznania rekordu je, aby každý účastník rekordu posunkoval vetu „Posunkové jazyky nás spájajú“. 

Tešíme sa na Vás. 

Pokus o slovenský rekord v počte posunkujúcich osôb

Dňa 23.09.2022 sa uskutočnila zaujímavá aktivita. Prvý krát v histórii sa zrealizoval pokus o rekord. Rekord sa týkal v počte posunkujúcich osôb. Účastníci rekordu mali posunkovať jednoduchú vetu: „Posunkové vety nás spájajú“. Je to téma Medzinárodného dňa posunkových jazykov, ktorý sa vždy slávi 23. septembra.

Túto vetu od 14:00 do 16:00 odposunkovalo až 207 účastníkov. Splnilo naše očakávanie. Vzhľadom na to, že sme to realizovali prvý krát, celkovo ten pokus aj z pohľadu spokojnosti hodnotíme veľmi pozitívne a už sa tešíme na ďalší rok, ktorý tento rekord aj prekonáme.

Fotogaléria 

„Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj“.