aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Fotogaléria 2024

Svätá omša pre Nepočujúcich 04.05.2024

Dňa 18.04.2024. DEŇ NARCISOV. Aj v tomto roku Liga proti rakovine organizovala  zbierku Deň narcisov a to  už 28-krát.Liga proti rakovine pomáha na Slovensku onkologickým pacientom a ich blízkym už 34 rokov.  Pripnutie žltého kvetu je znak solidarity s ľuďmi s rakovinou. Na Slovensku ich totiž ročne pribúda 40 000 a každý z nás pozná niekoho, koho postihlo toto náročné ochorenie. Narcis je symbolom pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich rakovinou. Aby sa dokázala naplniť táto misia, je potrebná  aj vaša podpora. Či to bude rozhovor s blízkymi, kúpa narcisu alebo osobný príspevok. Každý jeden dar dá nádej – nádej na lepší život. Podporiť mohol zbierku každý od 14. apríla do 21. apríla 2024, kde zbierka prebiehala napr. v uliciach miest na Slovensku, v DM Drogerie, Dr. Max, Tesco alebo prostredníctvom  finančného príspevku  na účet. Aj my v ANEPS sme tiež vyjadrili solidaritu a podporili a vyjadrili tak nádej pre tých, ktorí to potrebujú.

Dňa 14.04.2024 piatkové debaty u nás v centre prišli podporiť aj nepočujúci z Bratislavy. V sobotu sa konala Bowling LIGA nepočujúcich o obchodnom centre IDEA v Žiline. Účasť bol aviac ako 40 nepočujúcich a tiež prišli podporiť aj diváci. Akciu viedol Lacko Hlavatý, ktorému patrí obrovská vďaka za neúnavnú podporu a prácu pre športovcov.

10.04.2024 Stretnutie partnerov projektu „Nové trendy inkluzivního vzdělávání o využití indukčních smyček (IL) k minimalizaci komunikační bariéry mezi osobami se sluchovým postižením a intaktní společností.

Registrační číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA220-ADU-000085158 Miesto konania:  CELJE, Slovinsko. Organizátor:  Racio, druzba za razvoj cloveskega kapitala, d. o. o., Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie realizovaných aktivít v rámci projketu, projekt prebieha na výbornej spolupráci a termíny sú riadne splnené. ďalšie stretnutie je naplánované v Brne a bude prebiehať realizácia školení až do konca roka 2024.

Svätá omša pre Nepočujúcich 09.04.2024

Dňa 23.03.2024 výročná členská schôdza v Topoľčanoch. Spolu s dobrovoľníkmi – Ľubko a Laura sme išli podporiť a navštíviť CN ANEPS Topoľčany. Schôdza prebiehali v ich prenajatých priestoroch, ktoré užívajú už dlhodobo a to vďaka Mestu Topolčany. Členovia sú tam veľmi milí, aktívni a hlavne priateľskí. Spoločne sme s a prešli aj námestím a ukončili stretnutie chutným obedom. Plán práce schválili jednohlasne a naplánovali si aktivity do konca roka.

Dňa 22.03.2024 nás prišla navštíviť Katka Kluková so synom Jakubom. Katka je nedoslýchavá a zastupuje skupinu sluchovo postihnutých v Rade vlády SR pre osoby so ZP a syn Jakub má kochleárny implantát. Mali sme možnosť sa pýtať ako je spokojný, či má nejaké ťažkosti a pod. Nepočujúcich zaujal moderný typ magnetu a tiež to, že aj aktívny volejbalista aj v komunite nepočujúcich. Ďakujeme Katke a jej rodine, že nás prišla podporiť a tešíme sa na spoluprácu pri presadzovaní práv všetkých sluchovo postihnutých.

Odborná konferencia.✍️“ Rovnaké postavenie ľudí so ZP v krajinách Európskej Únie – európske preukazy. “ Aj my nepočujúci sme sa tejto konferencie zúčastnili v Bratislave (22.03.2024) a Košiciach (25.03.2024). Cieľom konferencie bola účasť občanov so ZP a osobná prezentácia poslancov v Európskom parlamente o postupných krokoch a rokovaní pri presadzovaní Európskeho preukazu a parkovacieho preukazu ako aj návrhoch, smerníc a nariadení a práv osôb so ZP. Predchádzalo tomu mnoho stretnutí a rokovaní na pôde Európskeho parlamentu a jeho výboroch. O finálnej verzii sa bude rokovať v mesiaci Apríl 2024. Súčasťou prednášky bola aj prezentácia o “Posilnení ekonomického postavenia rodín osôb so ZP v systéme sociálneho zabezpečenia. Na košickej stanici sme stretli aj aktívne seniorky zo Žiliny pod vedením Márii Židekovej. Na tejto smernici pracovala aj osoba s telesným postihnutím. Bude vytvorený aj webový portál, kde nájdete všetky informácie a majú byť vo všetkých 27 – národných jazykoch ako aj posunkovom jazyku. Preukazy budú aj v digitálnej verzii. Už čoskoro majú prebiehať rôzne kampane na informovanosť smerom k občanom. Preukazy budú bezplatné. Prednášajúci : Jozef Mihál, Lucia Ďuriš Nicholsonová. Spoluorganizátori: Branislav Mamojka, Janka Žitnanská. Tlmočníci SPJ: Pavol Roman, Stanislav Morávek.

Dňa 21.03.2024 spolupráca so Strednou zdravotníckou školou v Žiline. Študenti tejto strednej školy realizovali projektový deň pod názvom: „Cesta k úspešnej komunikácii.“, kde jednou z tém bola aj ukážka komunikácie s nepočujúcimi pacientmi. Niektorí študenti sa u nás v oz Asociácia Nepočujúcich Slovenska učili základy posunkov a teraz ich aplikovali aj v praxi.  Akciu zastrešovali samotní študenti.  Ako organizácia sme dostali aj priestor a prezentovať naše aktivity a tiež stráviť tento deň spolu s nimi. Za spoluprácu ďakujeme p. Erike Kubovej ako aj celému vedeniu školy a tiež šikovným študentom.

Dňa 18.03.2024 sme absolvovali výjazd do  mesta Prešov, spolu s predsedníčkou CN ANEPS Prešov  – Beátou Koperdanovou a nepočujúcim Pavlom Aitnerom. Cieľom návštevy bolo prijatie u pána primátora Mesta Prešov – Františku Oľhu. Predstavili sme najväčšie problémy nepočujúcich v Prešove, ich potreby a tiež aktivity. Rokovanie prebehlo na v kancelárii primátora a oboznámili sme sa so stavom sociálnych služieb, ktoré zabezpečuje Mesto Prešov prostredníctvom úradu, občianských združení a pod., ďalším bodom stretnutia bolo ziskanie informácií o možností dotácií, a zabezpečenia priestorov ako aj prevádzky pre nepočujúcich.  Pánovi primátorovi ďakujeme za milé prijatie a veríme, že spolupráca bude dobrá.

Členská schôdza v Púchove 12.03.2024

Svätá omša pre Nepočujúcich 02.03.2024

Svätá omša pre Nepočujúcich 06.01.2024