aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Kontakt

Názov: Asociácia Nepočujúcich Slovenska
číslo registrácie: VVS/1-900-90-28994
dátum registrácie: 20.10.2006
Sídlo: Kálov 17, 010 01 Žilina, Slovenská Republika
IČO: 30 868 904
DIČ: 2022297959
 
IBAN: SK05 7500 0000 0040 1680 9144
 
Mgr. et Mgr. Jana Barčák Filipová
telefón: 0903 762 810
email: prezidentkaaneps@gmail.com
 
Otvaracie hodiny
Po – Pia: 8:00 – 16:00
So: podľa plánu práce