aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Neformálne s radosťou

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

Slovenský posunkový jazyk bol zapísaný do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska v roku 2018. Jeho korene však siahajú oveľa ďalej. Jazyk sluchovo postihnutých má svoje špecifiká a jedinečnú kultúru.  

Radi by sme Vás zoznámili s posunkovým jazykom bližšie prostredníctvom neformálnych výučbových videí.

Rozdelili sme ich do 10tich lekcií základných posunkov a fráz, ktoré sú doplnené o zásady, ktoré treba dodržiavať pri komunikácii s nepočujúcimi. 

Na konci Vás čaká kvíz o posunkovom jazyku.

Veríme, že sa zabavíte a niečo nové naučíte.

 

Videá - Kurz posunkového jazyka

Neformálne s radosťou – Zdravie

Neformálne s radosťou – Zvieratá

Neformálne s radosťou – Potraviny

Neformálne s radosťou –  Rodina

Neformálne s radosťou – Sluchové postihnutie

Neformálne s radosťou – Čas

Neformálne s radosťou – Farba

Videá - Zásady pri komunikácii s nepočujúcimi

Zásady pri komunikácii s nepočujúcimi

Zásady pri komunikácii s nepočujúcimi

Videá - Zaujímavosti

Posunkový jazyk

Významné osobnosti v živote Nepočujúcich

Kvíz

Fotogaléria - Aj posunkami vieme citovať básničky