aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Pribežná správa o analýze prístupnosti produktov a služieb

Informácie:  Pribežná správa o analýze prístupnosti produktov a služieb:


1.) európsky akt bol uverejnený 7.júna vo vestníku EU, smernica č. 2019/882
2.) začína transpozičné obdobie / 3 roky
3.)prístupnosť produktov – počítače, tablety, platobný terminál, samoobslužný t., inteligentne TV, mobily
4.) prístupnosť služieb – web, mobilne aplikácie, elektronické lístky, cestovné l., bankové služby, tiesňové c. 112
5.) zákon má výhodu v tom, že firmy musia prejsť verejným obstarávaním, ak produkt nie je vhodný, mali by ostatne členské štáty ak jeden z nich nesúhlasí vyradiť z obehu
6.) obmedzene služby sú v oblasti: zdravotníckych, vzdelávania, dopravy a bývania a domácich spotrebičov
7.) toto obdobie je zdĺhavé a ide pomaly
Ďalšie priebežne INFO bude monitorované

www.facebook.com/1138147743034113/videos/723423194777214/