aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

EUD vyzýva národné asociácie nepočujúcich

EUD vyzýva národné asociácie nepočujúcich, aby sa zasadzovali za nomináciu nepočujúcich kandidátov do volieb do Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím.

Viac info: https://www.eud.eu/index.php?cID=2074