aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Informácie: WFD (World Federation of the Deaf) – Svetovej Federácie Nepočujúcich

valné zhromaždenie delegátov v Paríži. Aneps sa zúčastnilo 2 dni na diskusii a volieb. Stručne: nový prezident na 4 roky Joseph Murray(USA), 9 členný výbor, 2 nove členské štaty – Kosovo a Pslestína, zvýšenie členských príspevkov pre štáty, schválenie nového symbolu, ďalši kongres bude v roku2023 v Korei, ostrov Jeju. Okrem toho mali nepočujúci možnosť zúčastniť sa prednášok, ktoré boli v rôznych oblastiach, všetky informácie nájdete na web: wfdeaf.org kde si vyberiete jazyk slovenčina alebo kto má záujem tsk sj kuk video v medzinárodnom PSJ