Informácie EUD

Informácie EUD: Verejné vypočutie zamerané na formovanie programu Europskej únie pre práva ľudí s postihnutím a roky 2020 – 2030 Dňa 21.10 sa EUD zúčastnil stretnutia, ktoré organizoval Európsky sociálny a hospodársky výbor (EHSV), a riešila sa: nová agenda EÚ Disability Rights (a ich práva) 2020 – 2030. Účastníci pripomienkovali stratégiu EÚ pre zdravotne postihnutých […]

Informácie EUD Read More »