aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Tlačové správy Mesta Žilina

Žilina získala ocenenie Zlaté vedro za rok 2019.

146.Video "Žilina získala ocenenie Zlaté vedro za rok 2019"

146.VideoŽilina získala ocenenie Zlaté vedro za rok 2019V rámci hodnotenia samospráv využívajúcich web a aplikáciu Odkaz pre starostu za rok 2019, Žilina medzi mestami nad 20 000 obyvateľov získala najcennejšiu trofej v oboch kategóriách – 1. miesto v riešení podnetov a 1. miesto v komunikácii s občanmi. Web a aplikácia Odkaz pre starostu pomáha mestám udržiavať verejný priestor a zlepšovať komunikáciu s občanmi prostredníctvom nahlasovania podnetov. Najčastejšie problémy sa týkajú ciest a chodníkov, nasledované zeleňou a životným prostredím. Hodnotenie samospráv každoročne organizuje Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť SGI, ktorý zastrešuje projekt Odkaz pre starostu. Pri oceňovaní sa zohľadňuje nielen pomer vyriešených podnetov, ale aj ich náročnosť. Osobitnou kategóriou hodnotenia je aj úroveň komunikácie samospráv s občanmi. Odkaz využíva viac ako 150 samospráv a vyše 31 000 občanov.Fotografie z oceňovanie na voľné použitie nájdete v odkaze: https://www.flickr.com/gp/165507481@N05/X590A4

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Štvrtok 23. júla 2020

Žilina získala ocenenie Zlaté vedro za rok 2019V rámci hodnotenia samospráv využívajúcich web a aplikáciu Odkaz pre starostu za rok 2019, Žilina medzi mestami nad 20 000 obyvateľov získala najcennejšiu trofej v oboch kategóriách – 1. miesto v riešení podnetov a 1. miesto v komunikácii s občanmi.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.

Žilina obstaráva projektovú dokumentáciu na modernizáciu trolejbusovej trate a depa.

144.VideoMesto Žilina začalo realizovať prvé kroky k rozsiahlej modernizácii trolejbusovej dráhy a výstavby údržbovej základne – trolejbusového depa v Žiline. V pondelok 20. júla bolo vyhlásené verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie trolejových dráh v predpokladanej hodnote viac ako 2,4 mil. eur bez DPH a depa v predpokladanej hodnote viac ako 1,2 mil. eur bez DPH. Predmetom investičného projektu s názvom Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline bude modernizácia infraštruktúry mestskej hromadnej dopravy. Súčasťou rekonštrukčných prác bude trakčné vedenie, výstavba nových trolejbusových tratí, kompletná modernizácia trakčného systému, diaľkového ovládania, obratísk a trakčných meniarní s kompletným napájacím systémom. Štúdia realizovateľnosti ráta s investičnými nákladmi na stavbu približne 40 mil. eur bez DPH. Investičný projekt s názvom Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline má zasa za cieľ vytvoriť vhodné technické podmienky pre údržbu a opravy vozidiel dopravného podniku prostredníctvom modernizácie a dobudovania depa na Kvačalovej ulici. Náklady na realizáciu prác v zmysle štúdie uskutočniteľnosti sa odhadujú na sumu 16 mil. eur bez DPH. V pláne je časť objektov súčasnej základne na opravy a údržbu rekonštruovať, časť prebudovať stavebne aj technologicky a vystavať nové objekty. Práce zahŕňajú obnovu budov, spevnených plôch, komunikácií, odstavných plôch vrátane návrhu ich zastrešenia, riešenie kanalizácie, vzduchotechniky, silnoprúdových a slaboprúdových elektrických rozvodov spolu so zabezpečením elektrickej požiarnej signalizácie.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Streda 22. júla 2020

Mesto Žilina začalo realizovať prvé kroky k rozsiahlej modernizácii trolejbusovej dráhy a výstavby údržbovej základne – trolejbusového depa v Žiline.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.

V Žiline pribudli nové pamätné tabule na počesť významným osobnostiam.

Pamätné tabule na počesť významných osobností alebo obetí vojny a Slovenského národného povstania sú umiestnené na budovách v celom meste Žilina. V tomto roku pribudil štyri nové tabule, ktoré boli v minulosti pri rekonštrukciach budov zničené.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.

Projekty v sociálnej oblasti rozširujú ponuku a kvalitu poskytovaných služieb v Žiline.

135.Video – "Projekty v sociálnej oblasti rozširujú ponuku a kvalitu poskytovaných služieb v Žiline."

135.VideoProjekty v sociálnej oblasti rozširujú ponuku a kvalitu poskytovaných služieb v ŽilineMesto Žilina sa aktívne podieľa na rozvoji a skvalitňovaní poskytovaných sociálnych služieb. V minulom roku sa podarilo realizovať viacero projektov, ktoré rozšírili ponuku poskytovaných služieb a na realizácii ďalších projektov sa intenzívne pracuje.1. Výstavba nájomných bytov.2. Modernizácia očných prístrojovo pre zrakovo postihnuté deti spolu s Nadáciou Kia Motors Slovakia. 3. Kúpa kompenzačných pomôcok do detských jasieľ.4. Vybudovanie Denného centra pre matky s deťmi na sídlisku Solinky.5. Vybudovanie Denného centra pre seniorov, ale je čiastočne pozastavená.6. Plánujú otvárať Komunitné centrum pre osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením na sídlisku Hájik. 7. Debarierizácia a uľahčenie komunikácie osobám so zdravotným znevýhodnením – kúpa zariadenia na titulkovanie predstavení v Mestskom divadle v Žiline.8. Tlmočnícka služba spolu s organizáciou ANEPS.9. Predĺženie pracovného času a navýšenie počtu sociálnych pracovníkov v Komunitnom centre na Bratislavskej ulici.10. Nadstavba Komunitného centra pre lepšie poskytovanie sociálnych služieb a ich rozširovanie.11. Pripravujú sa projekty na rozširovanie pomoci pre osoby bez domova.12. Spolu s Charitou Žilina plánuje navýšiť kapacitu nocľahárne a rozšíriť poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre, ktoré sa bude nachádzať na Bratislavskej ulici.Pre občanov samospráva pripravuje aj informačnú brožúru – Sprievodca sociálnymi službami v meste Žilina, ktorá obsahuje základné informácie o sociálnych službách poskytovaných na území mesta Žilina a kontakty na poskytovateľov týchto služieb. Prehľadný sumár informácií im pomôže ľahšie sa orientovať v poskytovaných službách a zároveň im uľahčí vybavenie konkrétnej sociálnej služby.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Piatok 3. júla 2020

Projekty v sociálnej oblasti rozširujú ponuku a kvalitu poskytovaných služieb v Žiline

Mesto Žilina sa aktívne podieľa na rozvoji a skvalitňovaní poskytovaných sociálnych služieb. V minulom roku sa podarilo realizovať viacero projektov, ktoré rozšírili ponuku poskytovaných služieb a na realizácii ďalších projektov sa intenzívne pracuje.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.

Júl sa bude niesť v znamení spoznávania žilinských pamiatok.

133. Video – "Júl sa bude niesť v znamení spoznávania žilinských pamiatok."

133. Video – "Júl sa bude niesť v znamení spoznávania žilinských pamiatok."Turistická informačná kancelária mesta Žilina si pre vás v júli pripravila množstvo aktivít, ktoré sa nesú v znamení spoznávania žilinských zákutí.Prvá aktivita je zameraná pre deti, ktoré majú chuť objavovať, skúmať a hľadať poklady ukryté v žilinských pamiatkach. Úlohou bude podľa indícií zbierať body, ktoré pomôžu odhaliť miesto, kde sa nachádza vzácna minca. Okrem nej si traja najrýchlejší pátrači odnesú aj vecné ceny. Pátranie vypukne 10. júla o 10-tej hodine. Podujatie je bezplatné, ale je potrebné sa vopred prihlásiť prostredníctvom Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina. Kontakt, ako i celú udalosť nájdete na: https://www.facebook.com/events/824883174702129/.V polovici júla sa môžete zapojiť do odkrývania tajomstiev Mariánskeho námestia. Prehliadkou historického centra mesta vás prevedie historik Mgr. Peter Štanský. Dozviete sa nové zaujímavé poznatky o meštianskych domoch, studniach i iných objektoch a spoznáte tak krásy Žiliny aj z pohľadu histórie. Prehliadka sa uskutoční 17. júla o 15.00 hod. a začne pri Soche Nepoškvrnenej Panny Márie – Immaculaty na Mariánskom námestí. Vstup je bezplatný, bez nutnosti prihlasovania. Viac informácií o podujatí nájdete na: https://www.facebook.com/events/1164064490619751/.Okrem toho sa počas celého leta môžete zapojiť do letnej outdoorovej hry Cestovanie v čase. K hre vám postačí mobilný telefón s čítačkou QR kódov a chuť objavovať. Súťaž sa začína v Turistickej informačnej kancelárii mesta Žilina, kde súťažiaci dostanú všetky potrebné informácie a hra sa môže začať. Pozývame všetkých, veľkých i malých v sprievode rodičov, jednotlivcov i skupiny. Nielenže sa zabavíte, ale dozviete sa aj množstvo zaujímavostí o pamiatkach v našom meste a zároveň môžete vyhrať aj zaujímavé ceny. Pravidlá súťaže nájdete na: https://www.facebook.com/events/267812961098938/ .Navyše každý piatok počas prázdnin môžete navštíviť podzemné gotické pivnice pod Kostolom Obrátenia sv. Pavla na Mariánskom námestí. Z dôvodu obmedzenej kapacity je potrebné sa vopred objednať prostredníctvom TIK mesta Žilina. Vstupné je od 1,50 do 3 eur. Udalosť nájdete na: https://www.facebook.com/events/564065904284932/Všetky podujatia a pozvánky nájdete aj na stránke: www.tikzilina.eu.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Štvrtok 2. júla 2020

Turistická informačná kancelária mesta Žilina si pre vás v júli pripravila množstvo aktivít, ktoré sa nesú v znamení spoznávania žilinských zákutí.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.