aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Tlačové správy Mesta Žilina

Mesto Žilina ocenilo najúspešnejších športovcov za rok 2019.

Ceny za minuloročné úspechy si zo slávnostného galavečera v pondelok 22. júna odniesli najlepší žilinskí športovci z radov dospelých, mládeže, samospráva ocenila aj športové podujatie roka, najlepší kolektív či športových trénerov.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.

Mesto predstavilo princípy reklamy v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina

Mesto predstavilo princípy reklamy v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina“ Stanovenie základných regulatívov a princípov tvorby nových reklamných zariadení a reklamných stavieb, ako aj úprava súčasných nevyhovujúcich reklám je úlohou Manuálu reklamy Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina (MPR), ktorý v piatok 12. júna verejnosti bližšie predstavili jeho autori.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.

Zdieľané bicykle v Žiline si ľudia počas mája požičali takmer 16-tisíc krát.

Záujem Žilinčanov o zdieľané bicykle v rámci projektu BikeKIA rastie aj počas mimoriadnej situácie. Z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu nového koronavírusu sa pôvodný termín otvorenia novej bikesharingovej sezóny presunul v tomto roku o mesiac.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.

Materská škola na Petzvalovej ulici prešla rekonštrukciou za vyše 548-tisíc eur.

Zamerané boli najmä na zníženie energetickej náročnosti. Investíciu za viac ako 548-tisíc eur samospráva získala z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), projekt spolufinancovala z rozpočtu mesta sumou vyše 28-tisíc eur.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.

Programová rada Žilina2026 má za sebou prvé zasadnutie.

Prípravy na kandidatúru mesta Žilina na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 sú v plnom prúde. V utorok 9. júna 2020 po prvýkrát zasadala Programová rada pracovného tímu Žilina2026. Jej cieľom bolo vypracovanie plánu spoločného postupu smerujúceho k podaniu úspešného projektu do 1. kola súťaže.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.