aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Materská škola na Petzvalovej ulici prešla rekonštrukciou za vyše 548-tisíc eur.

Zamerané boli najmä na zníženie energetickej náročnosti. Investíciu za viac ako 548-tisíc eur samospráva získala z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), projekt spolufinancovala z rozpočtu mesta sumou vyše 28-tisíc eur.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.