aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Projekty

Právo na zdravie

Každý človek má právo na zdravé životné podmienky a zdravé životné prostredie, na ochranu zdravia, na zdravotnú starostlivosť a primeranú pomoc v prípade choroby alebo ohrozenia chorobou. Zdroj: https://www.employment.gov.sk/…/dohovor-osn-pravach…

V sobotu začínajú nové opatrenia.

Platia aj výnimky zo zákazu vychádzania. V Trenčíne sa bude testovať cez víkend. zdroj: Vytvorte si bubliny, vyzývajú. Z lockdownu budú platiť výnimky. https://www.ta3.com/…/vytvorte-si-bubliny-vyzyvaju-z… Celoplošné testovanie v Trenčíne už tento víkend » Mesto Trenčín „Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“. Zdroj: https://trencin.sk/…/celoplosne-testovanie-v-trencine…

Právo na prácu.

Dnes vám predstavíme, čo znamená právo na prácu. Zdroj: 317/2010 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (gov.sk)

Právo na vzdelávanie.

Podľa dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím majú aj osoby so stratou sluchu právo na vzdelávanie a škola musí vytvoriť vhodné podmienky pre štúdium osôb so stratou sluchu. Zdroj: Zdroj: https://www.employment.gov.sk/…/dohovor-osn-pravach…

Plánovaný „lockdown“ na Slovensku.

Čo je to lockdown? Prečo sa plánuje lockdown? Pozrite si video. „Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“. Zdroj: https://www.ta3.com/…/lockdown-bude-novy-pandemicky…

Nové opatrenia na Slovensku.

Aké sú to opatrenia? Od akého dátumu sú platné opatrenia? „Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“. Zdroj: https://www.ta3.com/…/slovensko-sa-zatvara-prve-prisne…

Právo na informácie.

Podľa dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím má každý „právo na informácie“. Toto právo je veľmi dôležité pre osoby so sluchovým postihnutím. Zdroj: https://www.employment.gov.sk/…/dohovor-osn-pravach…