aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Právo na prácu.

Dnes vám predstavíme, čo znamená právo na prácu.

Zdroj: 317/2010 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (gov.sk)