aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Mesto predstavilo princípy reklamy v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina

Mesto predstavilo princípy reklamy v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina“ Stanovenie základných regulatívov a princípov tvorby nových reklamných zariadení a reklamných stavieb, ako aj úprava súčasných nevyhovujúcich reklám je úlohou Manuálu reklamy Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina (MPR), ktorý v piatok 12. júna verejnosti bližšie predstavili jeho autori.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.