aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Tlačové správy Mesta Žilina

Mesto a SEVAK vybudujú v Považskom Chlmci splaškovú kanalizáciu za približne 2,5 mil. eur.

171.Video "Mesto a SEVAK vybudujú v Považskom Chlmci kanalizáciu za 2,5 mil. eur."

171.VideoMesto a SEVAK vybudujú v Považskom Chlmci splaškovú kanalizáciu za približne 2,5 mil. eur.Takmer 2,5 mil. eur bude stáť vybudovanie splaškovej kanalizácie v žilinskej mestskej časti Považský Chlmec. Na jej financovaní sa so Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a.s. (SEVAK) dohodlo mesto Žilina, ktoré sa bude podieľať predpokladanou sumou asi 1 mil. eur. Stavbu na základe výsledku verejného obstarávania zrealizuje združenie VS-C Považský Chlmec VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. – vedúci člen. Stavebné práce, ktoré by mali trvať 10 mesiacov, začnú po zabezpečení potrebných dokladov na realizáciu stavby v septembri 2020.Predmetom investičnej akcie Považský Chlmec – stoková sieť – II. etapa je vybudovanie novej splaškovej kanalizácie, novej dažďovej kanalizácie a povrchové odvedenie vôd z komunikácií. Novovybudovaná kanalizácia s dĺžkou asi 1,8 kilometra a takmer 500-metrový kanalizačný výtlak sa napojí na zrealizovanú kanalizačnú sieť vybudovanú v I. etape stavby. Cez čerpaciu stanicu „ČS1“ vybudovanú v I. etape budú splaškové vody odvedené popod vodný tok Kysuca až na Spoločnú čistiareň odpadových vôd Žilina.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Streda 26. augusta 2020

Takmer 2,5 mil. eur bude stáť vybudovanie splaškovej kanalizácie v žilinskej mestskej časti Považský Chlmec. Na jej financovaní sa so Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a.s. (SEVAK) dohodlo mesto Žilina, ktoré sa bude podieľať predpokladanou sumou asi 1 mil. eur.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.

Vrcholoví športovci dostanú od mesta 50-tisíc eur, do 14. septembra môžu žiadať o dotácie

170.Video "Vrcholoví športovci dostanú od mesta 50-tisíc eur, do 14. septembra môžu žiadať o dotácie."

170.VideoVrcholoví športovci dostanú od mesta 50-tisíc eur, do 14. septembra môžu žiadať o dotácie.Mesto Žilina podporí tento rok vrcholových športovcov sumou celkom 50-tisíc eur. Z toho je 30-tisíc eur určených na podporu seniorských extraligových klubov v olympijských športoch, 10-tisíc eur pre extraligové kluby v neolympijských športoch a 10-tisíc eur na podporu vrcholových športovcov v individuálnom športe Maximálna výška podpory pre extraligový klub v olympijskom športe je 30-tisíc eur a v neolympijskom športe 5-tisíc eur. Športovci jednotlivci môžu byť podporení maximálne do výšky 3-tisíc eur. Uzávierka na zasielanie žiadostí o poskytnutie športovej dotácie je do 14. septembra, pričom financie je možné použiť len na aktivity v aktuálnom kalendárnom roku (2020).Bližšie informácie pre žiadateľov: odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline,e-mail: sportovedotacie@zilina.sk,tel.: +421 908 930 093, +421 41 7063 319(v pracovné dni do 15.00 hod.).

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Utorok 25. augusta 2020

Mesto Žilina podporí tento rok vrcholových športovcov sumou celkom 50-tisíc eur. Z toho je 30-tisíc eur určených na podporu seniorských extraligových klubov v olympijských športoch, 10-tisíc eur pre extraligové kluby v neolympijských športoch a 10-tisíc eur na podporu vrcholových športovcov v individuálnom športe.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.

Žilina je na prípadnú druhú vlnu koronavírusu pripravená, zasadal Krízový štáb mesta.

165.Video "Žilina je na prípadnú druhú vlnu koronavírusu pripravená, zasadal Krízový štáb mesta."

165.VideoŽilina je na prípadnú druhú vlnu koronavírusu pripravená, zasadal Krízový štáb mesta.Žilina je na prípadnú druhú vlnu pandémie nového koronavírusu pripravená. Mesto disponuje dostatočnými zásobami ochranných pomôcok. V prípade potreby vie opäť aktivovať činnosť Krízového centra mesta Žilina, obnoviť informačnú telefonickú linku mesta Žilina, online chat pre nepočujúcich, činnosť dobrovoľníckej služby pre ľudí v núdzi, ako aj Centra dobrovoľníckej psychologickej podpory. K dispozícii je osobitná informačná stránka: https://koronavirus.zilina.sk s užitočnými informáciami pre verejnosť. Prijímanie ďalších preventívnych opatrení nad rámec tých, ktoré ostávajú v platnosti, je plne v kompetencii Úradu verejného zdravotníctva, pandemickej komisie a vlády SR. V prípade, že v súvislosti s nastupujúcou druhou vlnou budú prijímať ďalšie opatrenia, je mesto Žilina pripravené zabezpečiť ich plnenie.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Streda 19. augusta 2020

Žilina je na prípadnú druhú vlnu pandémie nového koronavírusu pripravená. Mesto disponuje dostatočnými zásobami ochranných pomôcok.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.

Do práce si v septembri odbicyklujú aj Žilinčania, registrovať sa môžu do 7. septembra.

159.Video "Do práce si v septembri odbicyklujú aj Žilinčania, registrovať sa môžu do 7. septembra"

159.VideoDo práce si v septembri odbicyklujú aj Žilinčania, registrovať sa môžu do 7. septembra.Obľubená celonárodná kampaň Do práce na bicykli, do ktorej sa každoročne zapájajú tisícky Slovákov, sa uskutoční aj v tomto roku. O necelý mesiac na svoje bicykle nasadnú aj Žilinčania, ktorí sa môžu do 7. septembra v zmysle štatútu súťaže oficiálne zaregistrovať na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Súťaž, v ktorej si svoje sily zmerajú všetci, ktorí sa rozhodnú cestovať do práce na bicykloch, sa bude uskutočňovať celý mesiac od 1. do 30. septembra.Hlavnými cieľmi obľúbenej aktivity je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách a vyzvať samosprávy na Slovensku k vytváraniu kvalitných podmienok pre ekologické druhy dopravy v meste. Okrem toho chce kampaň motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce. Súťaž Do práce na bicykli je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a celý september budú dochádzať do práce na bicykli. Výsledky sa zapisujú do registračného systému na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy študentov z rovnakej školy, podmienkou je, aby mali vek najmenej 15 rokov. Pridať sa tak môžu k obrovskému pelotónu, ktorý zabojuje o atraktívne ceny v podobe elektrického bicykla, elektrokolobežky či skladacích bicyklov. Súťažiaci však účasťou v kampani môžu pomôcť aj mestám a obciam, v ktorých žijú. Samosprávy, ktoré dosiahnu počet minimálne 100 registrovaných účastníkov, môžu získať päť verejných cyklopúmp a 25 cyklistických stojanov. Viac informácií o pravidlách a priebehu súťaže nájdete na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Streda 12. augusta 2020

Obľubená celonárodná kampaň Do práce na bicykli, do ktorej sa každoročne zapájajú tisícky Slovákov, sa uskutoční aj v tomto roku. O necelý mesiac na svoje bicykle nasadnú aj Žilinčania, ktorí sa môžu do 7. septembra v zmysle štatútu súťaže oficiálne zaregistrovať na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu. 

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.

Detské jasle na Puškinovej mesto zrekonštruovalo, vynovené zariadenie otvorí 10. augusta.

158.Video "Detské jasle na Puškinovej mesto zrekonštruovalo, vynovené zariadenie otvorí 10. augusta."

158.VideoDetské jasle na Puškinovej mesto zrekonštruovalo, vynovené zariadenie otvorí 10. augusta.Vynovené priestory budú môcť od pondelka 10. augusta využívať deti a zamestnanci zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Puškinovej ulici v Žiline. Rekonštrukcia detských jaslí, ktorá sa uskutočnila od júna do augusta 2020, si z rozpočtu mesta vyžiadala takmer 90-tisíc eur. V jasliach na žilinskom sídlisku Hliny bola opravená poškodená strecha, ktorú následne zateplili. Rekonštrukčné práce zahŕňali aj celkovú obnovu elektroinštalácie, počas ktorej pribudli moderné a úsporné svietidlá. Celý objekt bol v závere prác vymaľovaný. Rekonštrukcia neobišla ani kuchyňu, v ktorej bolo obmenené nerezové zariadenie za celkom 1 600 eur. Fotografie na voľné použitie sú k dispozícii na stiahnutie v odkaze: https://flic.kr/s/aHsmPSCRP7

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Utorok 11. augusta 2020

Vynovené priestory budú môcť od pondelka 10. augusta využívať deti a zamestnanci zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Puškinovej ulici v Žiline.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina