aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Mesto a SEVAK vybudujú v Považskom Chlmci splaškovú kanalizáciu za približne 2,5 mil. eur.

171.Video "Mesto a SEVAK vybudujú v Považskom Chlmci kanalizáciu za 2,5 mil. eur."

171.VideoMesto a SEVAK vybudujú v Považskom Chlmci splaškovú kanalizáciu za približne 2,5 mil. eur.Takmer 2,5 mil. eur bude stáť vybudovanie splaškovej kanalizácie v žilinskej mestskej časti Považský Chlmec. Na jej financovaní sa so Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a.s. (SEVAK) dohodlo mesto Žilina, ktoré sa bude podieľať predpokladanou sumou asi 1 mil. eur. Stavbu na základe výsledku verejného obstarávania zrealizuje združenie VS-C Považský Chlmec VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. – vedúci člen. Stavebné práce, ktoré by mali trvať 10 mesiacov, začnú po zabezpečení potrebných dokladov na realizáciu stavby v septembri 2020.Predmetom investičnej akcie Považský Chlmec – stoková sieť – II. etapa je vybudovanie novej splaškovej kanalizácie, novej dažďovej kanalizácie a povrchové odvedenie vôd z komunikácií. Novovybudovaná kanalizácia s dĺžkou asi 1,8 kilometra a takmer 500-metrový kanalizačný výtlak sa napojí na zrealizovanú kanalizačnú sieť vybudovanú v I. etape stavby. Cez čerpaciu stanicu „ČS1“ vybudovanú v I. etape budú splaškové vody odvedené popod vodný tok Kysuca až na Spoločnú čistiareň odpadových vôd Žilina.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Streda 26. augusta 2020

Takmer 2,5 mil. eur bude stáť vybudovanie splaškovej kanalizácie v žilinskej mestskej časti Považský Chlmec. Na jej financovaní sa so Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a.s. (SEVAK) dohodlo mesto Žilina, ktoré sa bude podieľať predpokladanou sumou asi 1 mil. eur.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.