aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Vrcholoví športovci dostanú od mesta 50-tisíc eur, do 14. septembra môžu žiadať o dotácie

170.Video "Vrcholoví športovci dostanú od mesta 50-tisíc eur, do 14. septembra môžu žiadať o dotácie."

170.VideoVrcholoví športovci dostanú od mesta 50-tisíc eur, do 14. septembra môžu žiadať o dotácie.Mesto Žilina podporí tento rok vrcholových športovcov sumou celkom 50-tisíc eur. Z toho je 30-tisíc eur určených na podporu seniorských extraligových klubov v olympijských športoch, 10-tisíc eur pre extraligové kluby v neolympijských športoch a 10-tisíc eur na podporu vrcholových športovcov v individuálnom športe Maximálna výška podpory pre extraligový klub v olympijskom športe je 30-tisíc eur a v neolympijskom športe 5-tisíc eur. Športovci jednotlivci môžu byť podporení maximálne do výšky 3-tisíc eur. Uzávierka na zasielanie žiadostí o poskytnutie športovej dotácie je do 14. septembra, pričom financie je možné použiť len na aktivity v aktuálnom kalendárnom roku (2020).Bližšie informácie pre žiadateľov: odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline,e-mail: sportovedotacie@zilina.sk,tel.: +421 908 930 093, +421 41 7063 319(v pracovné dni do 15.00 hod.).

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Utorok 25. augusta 2020

Mesto Žilina podporí tento rok vrcholových športovcov sumou celkom 50-tisíc eur. Z toho je 30-tisíc eur určených na podporu seniorských extraligových klubov v olympijských športoch, 10-tisíc eur pre extraligové kluby v neolympijských športoch a 10-tisíc eur na podporu vrcholových športovcov v individuálnom športe.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.