aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Žilina je na prípadnú druhú vlnu koronavírusu pripravená, zasadal Krízový štáb mesta.

165.Video "Žilina je na prípadnú druhú vlnu koronavírusu pripravená, zasadal Krízový štáb mesta."

165.VideoŽilina je na prípadnú druhú vlnu koronavírusu pripravená, zasadal Krízový štáb mesta.Žilina je na prípadnú druhú vlnu pandémie nového koronavírusu pripravená. Mesto disponuje dostatočnými zásobami ochranných pomôcok. V prípade potreby vie opäť aktivovať činnosť Krízového centra mesta Žilina, obnoviť informačnú telefonickú linku mesta Žilina, online chat pre nepočujúcich, činnosť dobrovoľníckej služby pre ľudí v núdzi, ako aj Centra dobrovoľníckej psychologickej podpory. K dispozícii je osobitná informačná stránka: https://koronavirus.zilina.sk s užitočnými informáciami pre verejnosť. Prijímanie ďalších preventívnych opatrení nad rámec tých, ktoré ostávajú v platnosti, je plne v kompetencii Úradu verejného zdravotníctva, pandemickej komisie a vlády SR. V prípade, že v súvislosti s nastupujúcou druhou vlnou budú prijímať ďalšie opatrenia, je mesto Žilina pripravené zabezpečiť ich plnenie.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Streda 19. augusta 2020

Žilina je na prípadnú druhú vlnu pandémie nového koronavírusu pripravená. Mesto disponuje dostatočnými zásobami ochranných pomôcok.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.