aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Tlačové správy Mesta Žilina

Žilina ocení osobnosti mesta, o oceneniach rozhodovali odborné komisie aj mestskí poslanci.

132.Video "Žilina ocení osobnosti mesta, o oceneniach rozhodovali odborné komisie aj mestskí poslanci"

132.Video"Žilina ocení osobnosti mesta, o oceneniach rozhodovali odborné komisie aj mestskí poslanci"Čestným občianstvom mesta Žilina ocení tento rok žilinská samospráva dve osobnosti. Čestnou občiankou mesta sa stane Natália Hejková, slovenská basketbalová trénerka a bývalá basketbalistka, ktorá je od roku 2019 členkou siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Rovnaké ocenenie získa in memoriam zakladajúci dirigent Štátneho komorného orchestra Žilina a pedagóg Bohumil Urban. Uznanie za zásluhy bude tento rok preberať kontrabasista Roman Patkoló a Cenu mesta si odnesie svetoznámy fotograf Andrej Reiser.Okrem najvyšších ocenení mesta udelí Peter Fiabáne aj Cenu primátora pedagogičke Emílii Wiesengangeroveja matematikovi, profesorovi Pavlovi Kluvánekovi. Nominácie osobností pre udelenie ocenenia Osobnosť mesta Žilina schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom rokovaní v pondelok 29. júna. Nominovať kandidátov na ocenenie mohla verejnosť v dvoch kolách, od júla do septembra minulého roka a vo februári tohto roku. Celkovo bolo prijatých 21 nominácií, ktoré v marci posúdila 50-členná porota zložená z vážených občanov Žiliny zastupujúcich komunity alebo organizácie pôsobiace na území mesta. Konečný zoznam nominovaných napokon posúdila komisia pre udeľovanie ocenení osobnostiam mesta Žilina, ktorá odporučila na ocenenie štyroch kandidátov. V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o návrhu rozhoduje mestské zastupiteľstvo, ktoré sa s ním stotožnilo. Významné žilinské osobnosti si ceny prevezmú na slávnosti v septembri tohto roku.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Streda 1. júla 2020

„Žilina ocení osobnosti mesta, o oceneniach rozhodovali odborné komisie aj mestskí poslanci“

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.

Žilinské kultúrne leto prináša do ulíc mesta pestrý kultúrny program.

V najbližších mesiacoch sa do žilinských ulíc, parkov a na námestia opäť vráti kultúra. Už teraz sa môžete tešiť na rôzne kultúrne či športové podujatia, divadelné predstavenia, premietanie filmov pod holým nebom, hudobné koncerty či festivaly.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.

Mesto ušetrilo viac ako 52-tisíc eur, Úrad pre verejné obstarávanie však musel udeliť pokutu

Mestu Žilina sa vďaka včasnému rozhodnutiu podarilo ušetriť 52 100 eur. V septembri minulého roka samospráva obstarávala výrobu, montáž, opravu, údržbu, demontáž a odvoz materiálneho vybavenia na podujatie Vianočné trhy 2019 – 2022.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.

Pridajte svoj návrh na zlepšenie verejného priestoru cez Mestské zásahy Žilina 2026.

130.Video "Pridajte svoj návrh na zlepšenie verejného priestoru cez Mestské zásahy Žilina 2026."

130.Video "Pridajte svoj návrh na zlepšenie verejného priestoru cez Mestské zásahy Žilina 2026."Kandidatúra mesta Žilina na Európske hlavné mesto kultúry predstavuje nový impulz a príležitosť, ako zlepšiť kultúrnu infraštruktúru a verejný priestor v meste. Prípravný tím Žilina 2026 sa rozhodol pre tento zámer využiť známu platformu Mestské zásahy, ktorá pomáha identifikovať nefunkčné miesta v meste a vyzýva k hľadaniu riešení pre tieto miesta. Projekt Mestské zásahy mobilizuje odbornú aj laickú verejnosť, ktorá môže zadávať svoje podnety a nápady prostredníctvom webovej platformy. V posledných rokoch bol realizovaný v 12 slovenských mestách, pričom priniesol viac ako 400 autorských návrhov pre zlepšenie verejných priestorov týchto miest.Prípravný tím Žilina 2026 v spolupráci s hlavným architektom mesta Žilina vytypovali niekoľko lokalít, miest a areálov, ktoré sú momentálne v rámci mesta nevyužívané alebo vo veľmi zanedbanom stave, a zároveň je v nich silný verejný potenciál. Svoje návrhy na riešenia týchto verejných priestorov môže prihlásiť ktokoľvek na webovej stránke:https://www.zasahy.sk/zilina

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Utorok 30. júna 2020

Kandidatúra mesta Žilina na Európske hlavné mesto kultúry predstavuje nový impulz a príležitosť, ako zlepšiť kultúrnu infraštruktúru a verejný priestor v meste. Prípravný tím Žilina 2026 sa rozhodol pre tento zámer využiť známu platformu Mestské zásahy, ktorá pomáha identifikovať nefunkčné miesta v meste a vyzýva k hľadaniu riešení pre tieto miesta.

https://www.zasahy.sk/zilina

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.

Pozemky treba udržiavať a kosiť, vyzýva žilinská samospráva.

Vzhľadom na veľký počet pozemkov, ktoré nie sú pravidelne udržiavané a burina na nich dorastá do značných výšok, vyzýva mesto Žilina v tomto období všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na dodržiavanie zákona.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.