aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Pridajte svoj návrh na zlepšenie verejného priestoru cez Mestské zásahy Žilina 2026.

130.Video "Pridajte svoj návrh na zlepšenie verejného priestoru cez Mestské zásahy Žilina 2026."

130.Video "Pridajte svoj návrh na zlepšenie verejného priestoru cez Mestské zásahy Žilina 2026."Kandidatúra mesta Žilina na Európske hlavné mesto kultúry predstavuje nový impulz a príležitosť, ako zlepšiť kultúrnu infraštruktúru a verejný priestor v meste. Prípravný tím Žilina 2026 sa rozhodol pre tento zámer využiť známu platformu Mestské zásahy, ktorá pomáha identifikovať nefunkčné miesta v meste a vyzýva k hľadaniu riešení pre tieto miesta. Projekt Mestské zásahy mobilizuje odbornú aj laickú verejnosť, ktorá môže zadávať svoje podnety a nápady prostredníctvom webovej platformy. V posledných rokoch bol realizovaný v 12 slovenských mestách, pričom priniesol viac ako 400 autorských návrhov pre zlepšenie verejných priestorov týchto miest.Prípravný tím Žilina 2026 v spolupráci s hlavným architektom mesta Žilina vytypovali niekoľko lokalít, miest a areálov, ktoré sú momentálne v rámci mesta nevyužívané alebo vo veľmi zanedbanom stave, a zároveň je v nich silný verejný potenciál. Svoje návrhy na riešenia týchto verejných priestorov môže prihlásiť ktokoľvek na webovej stránke:https://www.zasahy.sk/zilina

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Utorok 30. júna 2020

Kandidatúra mesta Žilina na Európske hlavné mesto kultúry predstavuje nový impulz a príležitosť, ako zlepšiť kultúrnu infraštruktúru a verejný priestor v meste. Prípravný tím Žilina 2026 sa rozhodol pre tento zámer využiť známu platformu Mestské zásahy, ktorá pomáha identifikovať nefunkčné miesta v meste a vyzýva k hľadaniu riešení pre tieto miesta.

https://www.zasahy.sk/zilina

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.